Leiemarkedsundersøkelsen2010

Innhold

Arkiv for Leiemarkedsundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. desember 2020 2020 2020
16. desember 2019 2019 2019
14. desember 2018 2018 2018
11. desember 2017 2017 2017
12. desember 2016 2016 Oslo har de høyeste leieprisene
14. desember 2015 2015 Store variasjoner i leiepriser
19. mars 2015 2014 Oslo har de høyeste leieprisene
28. april 2014 2013 Store variasjoner i leieprisene
18. april 2013 2012 Høyest leienivå i Oslo og Bærum
29. mars 2012 2011 Geografisk beliggenhet avgjør leienivået
24. juni 2011 2011 Leietakere i Oslo og Bærum betaler mest
17. juni 2010 2010 Store geografiske forskjeller i leie
17. juni 2009 2009 Høyest leie i Oslo og Bærum
24. juni 2008 2008 Høyest leie i Oslo og omegn
12. juni 2007 2007 Høyere leie i store tettsteder

Arkiv for Leiemarkedsundersøkelsen - kvartalsvis (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. desember 2020 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
16. desember 2019 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
14. desember 2018 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
11. desember 2017 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
12. desember 2016 4. kvartal 2016 Oslo har de høyeste leieprisene
14. desember 2015 3. kvartal 2015 Store variasjoner i leiepriser
19. mars 2015 4. kvartal 2014 Oslo har de høyeste leieprisene
28. april 2014 4. kvartal 2013 Store variasjoner i leieprisene
18. april 2013 4. kvartal 2012 Høyest leienivå i Oslo og Bærum
29. mars 2012 4. kvartal 2011 Geografisk beliggenhet avgjør leienivået
24. juni 2011 4. kvartal 2011 Leietakere i Oslo og Bærum betaler mest
17. juni 2010 4. kvartal 2010 Store geografiske forskjeller i leie
17. juni 2009 4. kvartal 2009 Høyest leie i Oslo og Bærum
24. juni 2008 4. kvartal 2008 Høyest leie i Oslo og omegn
12. juni 2007 4. kvartal 2007 Høyere leie i store tettsteder