Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2014

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Arkiv for Statlige virksomheter, utgifter (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. august 2015 2014 Dobling av utgiftene til alderspensjoner
1. juli 2014 2013 Økte samferdselsinvesteringer
20. juni 2013 2012 Statens utgifter oversteg 1 000 milliarder
26. juni 2012 2011 Moderat vekst i egenproduksjonen
20. desember 2011 2010 Flere innvandrere i statsforvaltningen
1. juli 2011 2010 Utgifter på 185 000 kroner per innbygger
28. oktober 2010 2009 Høyest andel statsansatte i Troms
9. juni 2010 2008 To tredeler av pengene gikk til andre
18. juni 2009 2008 Staten brukte mer på tjenesteproduksjon
22. mai 2008 2005-2007 Økning i statens ressursinnsats
25. oktober 2007 1995-2006 Markant oppgang i statens ressursinnsats