227357_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
227357_tabell
statistikk
2015-08-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2014

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Statsforvaltningen totalt, StatResfullscreen-iconStatsforvaltningen totalt, StatResexcel-iconStatsforvaltningen totalt, StatRescsv-iconStatsforvaltningen totalt, StatRes

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken