Skatterekneskapoktober 2007

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
14. november 2003 Oktober 2003 Framleis auke i skatteinngangen
14. oktober 2003 September 2003 Skatteinntektene auka med 3,3 prosent
16. september 2003 August 2003 3,2 prosent auke i skatteinngangen
15. august 2003 Juli 2003 3,4 prosent skatteauke hittil i år
11. juli 2003 Juni 2003 Skatteinntektene auka med 3,3 prosent
18. juni 2003 Mai 2003 Skattevekst på 3,5 prosent
16. mai 2003 April 2003 Skattevekst på 2,2 prosent
11. april 2003 Mars 2003 5,5 prosent auke i skatteinngangen
14. mars 2003 Februar 2003 Skatteinngangen auka med 3,4 prosent
14. februar 2003 Januar 2003 Skatteinntektene auka 6,4 prosent
17. januar 2003 Desember 2002 Lågare skatteinntekter i 2002
17. desember 2002 November 2002 Reduksjon i skatteinngangen
15. november 2002 Oktober 2002 Reduksjon i skatteinngangen
16. oktober 2002 September 2002 Skattevekst på 1,6 prosent
18. september 2002 August 2002 Framleis låg skattevekst