Skatterekneskapfebruar 2005

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. februar 2000 Januar 2000 Innbetalt skatt økte med 3 prosent
21. januar 2000 Desember 1999 Veksten i skatteinntektene flater ut
20. desember 1999 November 1999 Lavere veksttakt i skatteinngangen
18. november 1999 Oktober 1999 Fortsatt økt innbetaling til folketrygden
22. oktober 1999 September 1999 Økt skattevekst for kommuneforvaltningen
18. august 1999 Juli 1999 God skattevekst for Fastlands-Norge
19. juli 1999 Juni 1999 Skattevekst på 2,6 prosent
18. juni 1999 Mai 1999 Sterk økning i arbeidsgiveravgiften