23719_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
23719
Innbetalt skatt økte med 3 prosent
statistikk
2000-02-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjanuar 2000

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Innbetalt skatt økte med 3 prosent

For januar 2000 er det i alt innbetalt 37,4 milliarder kroner i skatt. Dette er en økning på 3 prosent i forhold til samme periode foregående år.

Fra og med april 1999 har Skattedirektoratet fordelt skatten for Oslo på kommune og fylkeskommune. Kommuneforvaltningen samlet har en vekst i skatteinngangen på 7,6 prosent i forhold til samme periode foregående år.

I forbindelse med løpende inntektsutjevning som er innført fra og med januar 2000 vil innbetalt og fordelt skatt hver måned inngå i beregningsgrunnlaget for utregning av rammeoverføringene til kommunene.

Informasjon om befolkningstall for de ulike kommuner per 1. januar 1999 finnes i tabell 44 på vår webside: http://www.ssb.no/folkemengde/

Tabeller: