23731_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
23731
Skattevekst på 2,6 prosent
statistikk
1999-07-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapjuni 1999

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Skattevekst på 2,6 prosent

Skatteinngangen fra januar til juni har i år vært på 145,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 3,7 milliarder kroner, eller 2,6 prosent, i forhold til samme periode i fjor.

Fylkesvis fordelte skattetall viser totalt en vekst på 2,6 prosent. Det er fylkene Oslo og Rogaland som har den største økningen med en skattevekst på over 12 prosent. Lavest finner vi fylkene Vest-Agder og Finnmark med en vekst på henholdsvis 6,2 og 7,4 prosent. Oljeskatten er ikke med i tallene for siste måned.

Frigitt 19. juli 1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller: