Skatterekneskapjuni 2004

Innhald

Arkiv for Skatterekneskap - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
16. desember 2013 November 2013 Moderat auke i skatteinnbetalingane
18. november 2013 Oktober 2013 Låg skatteinnbetaling frå oljenæringa
17. oktober 2013 September 2013 Moderat auke i skatteinnbetalingane
17. september 2013 August 2013 Lav auke i skatteinnbetalingane
15. august 2013 Juli 2013 Auke i skatteinnbetalingane
16. juli 2013 Juni 2013 Jamt nivå på skatteinnbetalingane
14. juni 2013 Mai 2013 Høge skatteinnbetalingar i mai
15. mai 2013 April 2013 Stor auke i oljeskattane
16. april 2013 Mars 2013 Skatteauken held fram
20. mars 2013 Februar 2013 Lågare skatteinnbetalingar frå oljenæringa
19. februar 2013 Januar 2013 Meir til folketrygda i januar
18. januar 2013 Desember 2012 6,5 prosent auke i skatteinnbetalingane
20. desember 2012 November 2012 Auke i skattane
20. november 2012 Oktober 2012 Auke i oljeskattane
19. oktober 2012 September 2012 Auke i skatteinnbetalingane