85019_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/arkiv
85019
Auke i skatteinnbetalingane
statistikk
2012-10-19T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2012

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i skatteinnbetalingane

Det har blitt betalt inn 659,8 milliardar kroner i skatt i Noreg så langt i år. Dette er 51,8 milliardar kroner, eller 8,5 prosent, meir enn i tilsvarande periode i fjor.

Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-september frå 2010 til 2011 og frå 2011 til 2012

Arbeidsgjevaravgifta og innbetalingar frå personlege skattytarar stod for 91,9 milliardar kroner av dei 92,1 milliardane som blei betalt inn i skattar i september. Til no i år har same gruppe betalt inn 442,7 milliardar, som er 7,2 prosent meir enn i fjor.

Frå januar til september i år har folketrygda motteke om lag 200 milliardar kroner, 6,6 prosent meir enn i same periode i fjor. Av dette var 115,5 milliardar kroner arbeidsgjevaravgift, medan 84,6 milliardar kroner var medlemspremiar.

Kommunesamanslåing

Kommunane Mosvik og Inderøy har blitt slege saman, og blitt til Inderøy kommune. I tabell 3 vil endring i prosent samanlikna med åra før vere basert på ei summering av kommunane.

Tabeller: