125762_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
125762
Moderat auke i skatteinnbetalingane
statistikk
2013-10-17T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
skatteregn, Skatterekneskap, skatteinnbetalingar, skattefordeling, skatteart, avgifterSkatteregnskap, Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
false

Skatterekneskapseptember 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Moderat auke i skatteinnbetalingane

Hittil i år er det betalt inn 687 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 27,2 milliardar kroner, eller 4,1 prosent, meir enn i den tilsvarande perioden i fjor.

Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt. Akkumulert. Millionar kroner og prosent.
Innbetalt og fordelt skatt hittil i årProsentvis endring fra fjoråret
September 2012September 2013September 2012September 2013
I alt659 795687 0168,54,1
Ordinær skatt til staten24 10624 99028,13,7
Ordinær skatt på oljeutvinning56 63256 32116,0-0,5
Særskatt på oljeutvinning93 40493 82916,70,5
Fellesskatt til staten166 288171 8273,13,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)20 47521 7557,46,3
Ordinær skatt til primærkommunen96 114102 5256,56,7
Medlemsavgift til folketrygda84 60388 9066,75,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda115 469124 1956,47,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 7052 66932,5-1,3
Figur 1. Skatteinngangen fordelt på fylke. Prosentvis endring januar-september 2011-2012 og 2012-2013

Personlege skattytarar har betalt inn 471,6 milliardar kroner så langt i år, medan det er betalt inn 150,2 milliardar kroner i oljeskattar i den same perioden.

Størstedelen av innbetalingane i september kom frå personlege skatteytarar som betalte inn 97,2 milliardar kroner. Av dette utgjorde innbetalingane til folketrygda, inklusive arbeidsgjevaravgifta, 41,8 milliardar kroner.

Frå januar til september i år har folketrygda teke imot vel 213 milliardar kroner, 6,5 prosent meir enn i den same perioden i fjor. Av dette utgjorde arbeidsgjevaravgifta 124,2 milliardar kroner, medan 88,9 milliardar var medlemspremiar til folketrygda.