149331
149331
friartikkel
2013-11-19T10:00:00.000Z
no

Hovedrevisjonen 2014

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkene

Publisert:

Oppdatert:

I november 2014 publiseres nye reviderte tall for BNP i nasjonalregnskapet i forbindelse med Hovedrevisjonen 2014. I tillegg vil flere tilhørende statistikker publisere nye tallserier i desember samme år. Statistisk sentralbyrå arbeider for å implementere nye internasjonale retningslinjer og nye kilder i nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker.

Norge følger internasjonale retningslinjer for nasjonalregnskap, gitt i FNs System of National Accounts (SNA) og den europeiske versjonen European System of National and Regional Accounts (ESA) . Gjennom EØS-avtalen er Norge pliktig til å følge EUs retningslinjer for utarbeidelse av nasjonalregnskapsstatistikk. Internasjonale retningslinjer er nylig revidert, 1993 SNA er oppdatert med 2008 SNA , og ESA 1995 er tilsvarende oppdatert med ESA 2010 . Det er et krav fra Eurostat at ESA 2010 skal innarbeides i EØS-landene fra høsten 2014.

Statistisk sentralbyrå (SSB) innarbeider nå de nye internasjonale retningslinjene og nytt kildegrunnlag for enkelte statistikker. Dette arbeidet har pågått siden 2012 og omtales som Hovedrevisjonen 2014. Retningslinjene innebærer at det må gjøres endringer i flere av statistikkene som leverer til eller inngår i samlebegrepet nasjonalregnskapet. Det vil publiseres nye tallserier hvor de nye retningslinjene og kildene er implementert i november og desember 2014.

Vil øke nivået på BNP

De viktigste endringene er kapitalisering av forskning- og utviklingstjenester og større militære utgifter. Dette bidrar til å heve nivået på bruttonasjonalproduktet (BNP). Andre endringer som vil berøre regnskapene, er blant annet endret avgrensning av sektoren offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og finanssektoren. Finansregnskapet vil også bli påvirket av sektorendringene.

Flere sett med retningslinjer inngår i Hovedrevisjonen 2014

Samtidig finnes det to andre internasjonale retningslinjer som også foreligger i nye versjoner, nemlig IMFs retningslinjer Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6) og OECDs Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (BD4). BPM6 er harmonisert med 2008 SNA. Disse retningslinjene vil spesielt påvirke statistikk for utenriksregnskap, internasjonal investeringsposisjon og direkteinvesteringer, som også har sammenheng med eller er del av nasjonalregnskapet.