354016
/offentlig-sektor/statistikker/eiendomsskatt/aar
354016
statistikk
2019-06-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
eiendomsskatt, Eiendomsskatt, kommuneskatt, skattesats, bunnfradrag, kommunale inntekter, driftsregnskapKOSTRA, Skatteregnskap, Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Eiendomsskatt2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikkbanktabell 12503 erstattes av tabell 12843 ved publiseringen av oppdaterte tall for 2020 den 16. mars 2020. For kommuner som er sammenslått fra og med 1.1.2020 vil tall for årene 2007-2019 finnes i tabell 12503 som ligger som «Avslutta tidsserier».

Eiendomsskatt i kommunene
20182019Prosent
2017 - 20182018 - 2019
1Brudd i tidsserien fra 2018 til 2019. Kategorien 'verk og bruk' er ikke lenger i bruk. Eiendom som fram til og med 2018 var definert som verk og bruk vil fra og med 2019 enten være definert som næringseiendom eller som kraftverk, vindkraftverk eller petroleumsanlegg.
2Regnskapstall for eiendomsskatt publiseres året etter regnskapsåret, mens øvrige tall for eiendomsskatt fra og med 2014, publiseres per inneværende år. Derfor er det ikke regnskapstall for eiendomsskatt for siste publiserte årgang av eiendomsskattestatistikken.
Kommuner med eiendomsskatt3703710,80,3
Har eiendomsskatt bare på kraftverk, vindkraftverk og petroleumsanlegg16163-9,03,3
Har eiendomsskatt i byområder og på kraftverk, vindkraftverk og petroleumsanlegg1640,0-33,3
Har eiendomsskatt i hele kommunen2612602,8-0,4
Eiendomsskatt, totalt (1 000 kr)214 205 421..4,4..
Eiendomsskatt fra annen eiendom (1 000 kr)26 759 336..3,3..
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer (1 000 kr)27 446 085..5,4..
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter, konsern23,1..3,3..

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB