Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Landbrukets egen nedbygging av jordbruksareal

  Rapporter 2019/15

  SSB har gjort en analyse av nedbygd jordbruksareal på landbrukseiendommer, med spesielt fokus på nedbygginger som kan knyttes til jordbruksproduksjon og som kan betegnes som landbrukets egen nedbygging.

  Publikasjon
 • Klimagassutslippene flater ut

  Foreløpige tall viser at det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i 2018 enn året før. Oppgangen skyldes en mindre andel biodrivstoff i veitrafikken samt mer forbruk av fossilt drivstoff til andre transportformer.

  Artikkel
 • Marginal abatement costs under EU’s effort sharing regulation

  Rapporter 2019/10

  Publikasjon
 • Flere har tilgang til rekreasjonsareal

  I 2018 har over halvparten av befolkningen som bor i tettsteder i Norge, trygg tilgang til rekreasjonsareal. I de største byene har andelen økt med 5 prosentpoeng på to år.

  Artikkel
 • Mindre til materialgjennvinning

  Nybygging, rehabilitering og riving genererte om lag 1,90 millioner tonn avfall i Norge i 2017. Det er drøyt 1 prosent mer byggavfall sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Gjenvinningen går fortsatt nedover

  Gjenvinningen av ordinært avfall fortsetter å avta og var i 2017 falt til 70 prosent – den minste andelen på 12 år. Samtidig øker avfallsmengden som går til deponi.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2018

  Rapporter 2019/05

  Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa.

  Publikasjon
 • Nedgang i utslippsintensiteten

  I 2017 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,2 prosent lavere enn året før. Dette følger en trend som har vært siden 1990.

  Artikkel
 • Statistikken utvida med handels- og servicesoner

  Det er laga statistikk over handels- og servicesoner saman med rutenettstatistikk og kartavgrensing av desse sonene.

  Artikkel
 • SNOW-modellen for Norge

  Notater 2019/01

  Dette notatet dokumenterer den rekursivt dynamiske versjonen av SNOW-modellen for norsk økonomi (SNOW-NO).

  Publikasjon
 • Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene

  Av de over 4,5 millioner innbyggerne som i 2017 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, hørte 58 prosent inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2017

  Rapporter 2018/40

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • 1,53 millioner tonn farlig avfall

  Det ble levert inn cirka 1,53 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2017. Det er en økning på nærmere 4 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Klimagassutslipp ned 1,6 prosent

  I 2017 ble det sluppet ut til sammen 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med utslippene i 2016, men en økning på 3 prosent fra 1990.

  Artikkel
 • Tettere hyttebygging

  I Norge er det omtrent 464 000 hytter og andre fritidsbygg. Det er fortsatt flest enkeltstående bygninger, men snart vil over halvparten av alle hytter ligge innenfor tettbygde fritidsbyggområder.

  Artikkel