Sterk økning i miljøavgiftene

Publisert:

I 2018 ble det innbetalt 41 milliarder kroner i miljøavgifter, en økning på 8 prosent fra året før. Miljøavgiftene har økt med 10 milliarder kroner siden 2010.

Målt i kroner, er de største miljøavgiftene avgifter på klimagassutslipp og drivstoff. Avgifter på klimagassutslipp utgjorde 55 prosent av miljøavgiftene i 2018, mens veibruksavgiftene utgjorde 39 prosent, viser statistikken over miljøøkonomiske virkemidler.

Figur 1. Miljøavgiftene, historisk utvikling

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miljøavgifter, i alt 16.944 17.791 19.366 20.42 21.898 22.741 21.164 20.415 20.359 23.708 22.762 24.12 26.557 32.354 29.263 31.046 30.49 30.089 32.791 33.742 33.792 33.994 38.075 41.238
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter, i alt 2.656 2.911 3.158 3.403 6.812 6.769 6.584 6.552 5.737 8.633 7.483 7.915 8.654 13.83 11.214 12.579 12.285 11.929 13.452 14.22 14.972 16.345 19.991 22.725
Avgifter på utslipp av NOx og svovel, i alt 0 0 0 0 0.344 0.117 0.131 0.083 0.094 0.084 0.076 0.121 1.336 0.724 0.19 0.142 0.183 0.552 0.622 0.691 0.487 0.379 0.417 0.346
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv., i alt 12.641 12.954 14.289 15.13 14.087 14.646 12.994 12.583 13.01 13.513 13.886 14.236 14.648 15.281 15.58 16.124 16.134 15.875 17.032 16.723 16.081 15.164 15.63 16.081
Avgifter på avfall, i alt 0 0 0 0 0.442 0.66 0.656 0.69 0.698 0.731 0.678 1.086 1.162 1.185 0.946 0.726 0.483 0.354 0.242 0.232 0.19 0.203 0.165 0.182
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers, i alt 1.647 1.926 1.919 1.887 0.213 0.549 0.799 0.507 0.82 0.747 0.639 0.762 0.757 1.334 1.333 1.475 1.405 1.379 1.443 1.876 2.062 1.903 1.872 1.904

Størst økning fra klimakvoter

Avgifter på klimagassutslipp økte med 14 prosent i 2018. Prosentvis var økningen størst for klimakvotene, hvor beregnet avgift økte fra 565 til 1 572 millioner kroner. Denne økningen kom hovedsakelig som følge av en kraftig økning i kvoteprisen sammenlignet med 2017.

CO2-avgiften økte med 22 prosent og utgjør nå 8,7 milliarder kroner. Denne økningen skal blant annet sees i sammenheng med endringer i avgiftsregelverket og redusert bruk av biodrivstoff fra 2017 til 2018.  

Veibruksavgiften på autodiesel er størst

Veibruksavgiftene var i 2018 på 16,1 milliarder kroner. Dette var en økning på 3 prosent fra året før. Veibruksavgiften på autodiesel utgjorde 25 prosent av totale miljøavgifter i 2018 og var den største av alle miljøavgiftene.

Faktaside

Kontakt