Statistikkområde

Natur og miljø: Vann og avløp

Alt innhold for delområdet vann og avløp

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kommunale avløp 2019

  Rapporter 2020/52

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

  I 2019 var 64 prosent av landets innbyggere tilknyttet høygradige renseanlegg, det vil si at avløpsvannet renses biologisk og/eller kjemisk. Dette utgjør en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Flere vannverk med beredskapsplan

  I 2019 hadde 96 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra året før.

  Artikkel
 • Økt oppfyllelse av rensekravene

  Av de over 4,6 millioner innbyggerne som i 2018 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, så hørte 61 prosent av dem inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2018

  Rapporter 2019/42

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • 6 av 10 bor i kommuner som oppfyller rensekravene

  I 2018 hørte 59 prosent av landets innbyggere, som er tilknyttet kommunalt avløp, inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt. Dette utgjør en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med året før. 

  Artikkel
 • 94 prosent av vannverkene har beredskapsplan

  I 2018 hadde 94 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». 38 prosent av dem har utført beredskapsøvelse i løpet av året, og 55 prosent har oppdatert beredskapsplanen sin.

  Artikkel
 • Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene

  Av de over 4,5 millioner innbyggerne som i 2017 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, hørte 58 prosent inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2017

  Rapporter 2018/40

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • Rent drikkevann til alle?

  I 2017 fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Én av tre liter sendt ut på det kommunale vannettet forsvinner i form av lekkasje.

  Artikkel
 • 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

  I 2017 ble cirka 240 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,63 prosent. 57 prosent av innbyggerne som er tilknyttet kommunalt avløp, hører inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt i 2017. 

  Artikkel
 • Vekst for avfallshåndtering

  Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet har gått opp 6,5 prosent fra 2015 til 2016. Innsamling av avfall bidro mest til økningen.

  Artikkel
 • Avløp og kloakk på kartet

  Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensi...

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2016

  Rapporter 2017/40

  55 prosent av dem som var tilknyttet store avløpsanlegg i fjor, var tilknyttet et anlegg som oppfylte rensekravene. 33 prosent var tilknyttet anlegg som ikke gjorde det. Resten er tilknyttet renseanlegg der det er usikkert om kravene oppfylles.

  Publikasjon
 • Milliardverdier i søppel

  Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,7 milliarder i 2016. Dette er omtrent uendret sammenlignet med endelige tall 2015.

  Artikkel