Vekst for avfallshåndtering

Publisert:

Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet har gått opp 6,5 prosent fra 2015 til 2016. Innsamling av avfall bidro mest til økningen.

Avfallshåndtering stod for drøye 91 prosent av omsetningen på totalt 25,9 milliarder kroner, viser nye tall fra strukturstatistikken for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet.

Figur 1. Omsetning etter næring. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
36 Vannforsyning 419 416 419 406 422 471 490 514
37 Håndtering av avløpsvann 960 1005 1191 1229 1178 1327 1379 1521
38.1 Innsamling av avfall 7570 8460 9060 8593 8620 8771 8206 10240
38.2 Behandling og disponering av avfall 2184 2503 2253 2416 2671 2133 2771 2884
38.3 Materialgjenvinning 6006 7929 8939 9344 9230 9928 11324 10571
39 Miljørydding og miljørensing 247 413 398 378 204 139 183 216

Lavere verdiskaping

Den totale verdiskapningen for bedriftene, målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser for vann, avløp og renovasjon var på 7,5 milliarder kroner i 2016. Dette er en nedgang på 3,8 prosent fra året før. Fortsatt var hovednæringen avfallshåndtering den største bidragsyteren med en verdiskaping på 6,4 milliarder.

Vekst i sysselsettingen

Også bedriftenes sysselsetting økte totalt sett fra 2015 til 2016, opp 3,4 prosent. Størst absolutt vekst var det for innsamling av avfall hvor 165 flere var sysselsatt i forhold til året før. Den eneste næringen med negativ utvikling var miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet hvor det var 24 færre sysselsatte enn i året før.

Figur 2. Sysselsatte etter næring. Bedrift

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
36 Vannforsyning 327 332 332 328 355 391 408 416
37 Håndtering av avløpsvann 634 675 749 751 710 771 796 881
38.1 Innsamling av avfall 3880 4165 4138 4018 4011 4101 4001 4166
38.2 Behandling og disponering av avfall 763 826 697 763 776 653 853 857
38.3 Materialgjenvinning 1887 2030 2140 2124 2190 2477 2788 2852
39 Miljørydding og miljørensing 69 100 102 111 98 100 90 66

Næringsendringer bidro til veksten

Et relativt stort foretak med flere virksomheter endret næring dette året og kom inn i hovednæringsområdet med betydelige verdier.

Kontakt