Milliardverdier i søppel

Publisert:

Foreløpige tall viser at foretak innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet hadde en omsetning på 23,7 milliarder i 2016. Dette er omtrent uendret sammenlignet med endelige tall 2015.

Målt etter omsetning var avfallshåndtering som vanlig den største næringen med en omsetning på 21,5 milliarder kroner. Dette utgjør 90,7 prosent av den totale omsetningen for næringshovedområdet, viser statistikken Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet.

Ser vi nærmere på avfallshåndtering, skrev 11 milliarder kroner av omsetningen seg fra innsamling av avfall. Materialgjenvinning stod for 8,3 milliarder, mens behandling og disponering av avfall stod for de resterende 2,2 milliardene.

Det er viktig å være klar over at offentlige enheter som ikke driver markedsrettet virksomhet normalt ikke er med i datagrunnlaget. Problemstillingen er godt beskrevet i notatet Offentlig forvaltning og avgrensning mot andre sektorer. Dette forklarer også godt hvorfor tallene for vannforsyning og håndtering av avløpsvann er såpass lave i denne statistikken.

Figur 1

Figur Vann, avløp og renovasjon, 2016*. Klikk på bildet for større versjon.

Kontakt