364771
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
364771
statistikk
2019-03-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjanuar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.12
20172018Juli 2018 - September 2018August 2018 - Oktober 2018September 2018 - November 2018Oktober 2018 - Desember 2018November 2018 - Januar 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige.
2Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i mai-juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Videre vil ett kvartal være summen av tre måneder. Perioden januar-mars vil for eksempel sammenfalle med 1. kvartal.
Bruttonasjonalprodukt2,01,40,60,30,00,50,3
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,02,20,40,30,50,90,8
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,7-3,71,90,1-3,4-2,7-3,3
Innenlandsk sluttanvendelse2,62,00,1-0,11,10,80,4
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,22,0-0,10,20,10,40,2
Konsum i offentlig forvaltning2,51,50,10,00,20,20,5
Bruttoinvestering i fast realkapital3,60,91,52,05,3-0,3-1,3
Eksport i alt-0,2-0,80,80,6-0,7-1,3-0,5
Import i alt1,60,9-0,7-0,52,3-0,4-0,2
 
Sysselsatte personer1,11,50,40,5
Utførte timeverk0,31,60,50,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB