364771_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
364771_tabell
statistikk
2019-03-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapjanuar 2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.fullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.excel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.csv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.
Tabell 2Makroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodefullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodeexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodecsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode
Tabell 3Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.fullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.excel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.csv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Prosentvis volumendring.
Tabell 4Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 5Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Faste 2016-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Faste 2016-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Faste 2016-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Faste 2016-priser. Millioner kroner
Tabell 6Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 7Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.fullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.excel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.csv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.
Tabell 8Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 9Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Faste 2016-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Faste 2016-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Faste 2016-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Faste 2016-priser. Millioner kroner
Tabell 10Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodefullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodeexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodecsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og år. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode

Detaljerte tabeller:

Produktivitetsberegninger for næringer

Kvartalsvis nasjonalregnskap fra 1978 (xlsx-filer)

Årlig nasjonalregnskap fra 1970 (xlsx-filer)

CSV tabellene er erstattet av xlsx tabeller. Innholdet i noen av tabellene vil være litt endret i forhold til tidligere. De nye Excel tabellene bygger Lagret spørring mot statistikkbanken.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB