Notater 2019/23

En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap

Dette notatet utleder og demonstrerer bruken av en formel som kan benyttes til å analysere tallene i månedsregnskapet.

I september 2018 begynte Statistisk sentralbyrå å publisere Månedlig nasjonalregnskap. I den forbindelse publiseres månedsvekst og såkalt rullerende tremånedersvekst for makroøkonomiske hovedstørrelser. Dette notatet viser en tilnærmet sammenheng mellom månedsveksten og den rullerende tremånedersveksten. Formelen kan bidra til å belyse hvordan månedsveksten og den rullerende tremånedersveksten henger sammen.

Om publikasjonen

Tittel

En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskap

Ansvarlig

Magnus Kvåle Helliesen

Serie og -nummer

Notater 2019/23

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9941-4

ISSN

2535-7271

Antall sider

13

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt