Statistikkområde

Kultur og fritid: Kultur

Alt innhold for delområdet kultur

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Norske filmer ble kinovinnere i koronaåret

  Kinobesøket ble mer enn halvert i 2020. Samtidig utgjorde besøket på norske filmer en større andel av det totale kinobesøket i 2020 enn i 2019, og det ble satt opp flere forestillinger av norske filmer.

  Artikkel
 • Sysselsatte i kulturnæringene før korona

  I 2019 arbeidet 3 prosent av alle sysselsatte i Norge i kulturell og kreativ næring. Over 45 500 foretak var registrert per 1. januar 2019 på de aktuelle næringskodene.

  Artikkel
 • Så ofte gikk vi på kino før koronapandemien

  Et besøk på kino, bibliotek eller museum har nok for mange blitt langt sjeldnere i 2020, men hvor ofte brukte vi disse kulturtilbudene i 2019?

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2019

  Statistiske analyser 165

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Svingninger i museumsstatistikken

  Variasjoner i populasjonen gir utslag i museumsstatistikken. Politiske vedtak, aktiv samlingsforvaltning og faglig utvikling i museene kan også føre til svingninger. Her er de viktigste årsakene til variasjon og hva det vil si for bruken av museum...

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2018

  Statistiske analyser 163

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • En av fire leser bøker daglig

  Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Disse leser i snitt en time hver dag.

  Artikkel
 • Nær 9 millionar enkeltbesøk ved norske museum

  I 2018 hadde dei norske musea samla sett meir enn 8,7 millionar enkeltbesøk og nær 2,2 millionar gruppebesøk i løpet av året.

  Artikkel
 • Utlån frå fag- og forskingsbiblioteka held seg stabilt

  Samla sett held talet på fysiske utlån frå fag- og forskingsbiblioteka seg stabilt, med ein marginal nedgang på 1 prosent. Ser vi nærare på tala, viser det seg at dette er eit gjennomsnitt av eit delt bilete.

  Artikkel
 • Mest til idrettsbygg og -anlegg

  Norske kommunar brukte i gjennomsnitt 4 prosent av dei samla netto driftsutgiftene sine til kultursektoren i 2018. Til saman utgjorde dette 12,9 milliardar kroner som er ein auke på 6 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Flere utgitte boktitler, men færre solgte bøker

  2019 er det nasjonale bokåret, og samtidig er Norge årets gjesteland på den verdenskjente bokmessen i Frankfurt. Det kan være gunstig for norsk bokbransje. For samtidig som antallet utgitte boktitler økte med 2 prosent i 2017, falt antallet solgte...

  Artikkel
 • Flere arrangementer lokker oss til bibliotekene

  I 2017 førte flere arrangementer til økt bruk av bibliotekene, til tross for mindre utlån av bøker. I Bokåret 2019 skal ulike arrangementer fremme leseglede og litteraturformidling i hele Norge. Mange av disse skal avholdes på folkebibliotekene.

  Artikkel
 • Kulturstatistikk 2017

  Statistiske analyser 160

  Denne publikasjonen presenterer oppdaterte tal og statistikk for ulike område relatert til kultur. Føremålet med publikasjonen er å skildre og gje ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike kulturområde i Noreg.

  Publikasjon
 • Mindre i løyvingar til musea

  Etter mange år med auke i inntekter og utgifter til musea har utviklinga no endra seg. Frå 2016 til 2017 minka både inntektene og løyvingane monaleg.

  Artikkel