Nær 9 millionar enkeltbesøk ved norske museum

Publisert:

I 2018 hadde dei norske musea samla sett meir enn 8,7 millionar enkeltbesøk og nær 2,2 millionar gruppebesøk i løpet av året.

I statistikk for museum og samlingar var det i 2018 nær 2 500 utstillingar tilgjengelege for besøkjande. Av desse var 190 eigenproduserte utstillingar.

Kulturhistoriske bygningar

Fleire museum eiger kulturhistoriske bygningar og i 2018 var talet på kulturhistoriske bygningar i museas eige 5 030. Av dei var 2500 bygningar, eller om lag halvparten, opne for publikum.

Gjenstand og objekt i samlingane

Statistikken for 2018 viser at dei norske musea til saman forvaltar meir enn 57 millionar gjenstandar og objekt. I vår statistikk er gjenstandar og objekt delte inn i fem ulike kategoriar; kunsthistoriske, kulturhistoriske, naturhistoriske, fotografiar og arkeologiske.

I samlingane til dei norske musea består den største delen av fotografiar, mens dei kunsthistoriske samlingane utgjer den lågaste delen av gjenstandar og objekt.

Figur 1. Fordelinga av type gjenstandar og objekt i samlingane til de norske musea 2018

Gjenstand/objekt
Fotografier 61 % 35209179
Kunsthistoriske 1 % 800216
Kulturhistoriske 6 % 3615018
Arkeologiske 14 % 7719130
Naturhistoriske 18 % 10098701

Nokre museum har ansvaret for berre ein av desse kategoriane, men dei fleste musea forvaltar større og mindre samlingar av fleire kategoriar gjenstandar og objekt.

Faktaside

Kontakt