En av fire leser bøker daglig

Publisert:

Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Disse leser i snitt en time hver dag.

Bokåret 2019 er en nasjonal feiring av boka, og Norge er gjesteland på bokmessa i Frankfurt. Men hvordan står det til med nordmenns boklesing?

Tall fra Norsk Mediebarometer 2018 viser at papirbøker har økt i popularitet siden årtusenskiftet. På slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet leste mellom 17 og 20 prosent av befolkningen en gjennomsnittsdag. De siste årene har andelen stabilisert seg på et nivå rundt 25 prosent.

Bokleserne bruker i snitt en time på denne aktiviteten daglig. Deler vi tiden brukt på boklesing på hele befolkningen, blir det selvfølgelig mindre: I gjennomsnitt brukte nordmenn 14 minutter daglig på papirboklesing i 2018. Medregnet e-bøker brukte vi 16 minutter. Til sammenligning brukte nordmenn i snitt 10 minutter på boklesing en gjennomsnittsdag i 1998.

Figur 1

Figur 1. Andel nordmenn som leser bøker på fritiden og antall minutter disse bruker til boklesing en gjennomsnittsdag

Flere kvinner enn menn leser bøker på fritiden

En langt større andel kvinner enn menn leser bøker på fritiden. I 2018 leste 16 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene papirbøker. Og forskjellene har økt. Fra 2017 til 2018 var det en nedgang på 4 prosentpoeng i andelen menn som leste, mens andelen kvinner økte med 3 prosentpoeng.

Forskjellen mellom voksne menn og kvinner er større enn blant gutter og jenter. I 2018 hadde 34 prosent av guttene og 35 prosent av jentene mellom 9-15 år lest papirbok en gjennomsnittsdag, mens i aldersgruppen 67-79 år var andelen menn 27 prosent og andelen kvinner 42 prosent.

Forskjellen mellom kjønnene er størst i aldersgruppen 25-44 år, hvor kun 10 prosent av mennene leser papirbøker, mens 26 prosent av kvinnene leser papirbøker daglig.

Figur 2. Andel kvinner og menn som leser papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag

1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Menn 19 19 12 15 13 16 17 19 18 18 19 19 20 19 18 18 16 20 16
Kvinner 28 24 24 23 23 24 28 27 30 28 30 35 33 32 31 28 34 29 32

Skjønnlitterære bøker mest lest

Romaner og noveller er fortsatt den mest populære boktypen. 63 prosent av de som leste papirbøker en gjennomsnittsdag i 2018, leste denne type skjønnlitteratur. Det har tradisjonelt vært kvinner som foretrekker å lese romaner og noveller, men i 2018 valgte også halvparten av de mannlige leserne slike bøker. Menn valgte likevel i større grad sakprosa enn det kvinnelige papirboklesere gjorde. Dette gjaldt særlig bøker om samfunn, politikk, kunst og historie.

Figur 3. Andel papirboklesere som har lest ulike typer bøker på fritiden en gjennomsnittsdag. 2018

Andel papirboklesere
Roman/novelle 63 % 63
Biografi/memoarer 3 % 3
Samfunn/politikk etc. 7 % 7
Natur/teknikk/friluft 4 % 4
Religiøs litteratur 2 % 2
Skuespill/dikt 1 % 1
Barn/ungdom 12 % 12
Annet 8 % 8

Boklesing fra Norsk Mediebarometer 2018

Alle tall er fra Norsk Mediebarometer 2018 der datagrunnlaget er hentet fra Mediebruksundersøkelsen 2018. Undersøkelsen er basert på 1761 intervjuer gjennomført blant et landsomfattende utvalg av personer i alderen 9 til 79 år. Mediebruksundersøkelsen 2018.

Faktaside

Kontakt