Flere arrangementer lokker oss til bibliotekene

Publisert:

I 2017 førte flere arrangementer til økt bruk av bibliotekene, til tross for mindre utlån av bøker. I Bokåret 2019 skal ulike arrangementer fremme leseglede og litteraturformidling i hele Norge. Mange av disse skal avholdes på folkebibliotekene.

I 2017 var det 647 folkebibliotek i Norge, og disse opplevde flere besøk av publikum enn året før. Totalt endte det med over 24 millioner besøk, noe som var 1,5 prosent flere inn i 2016. I gjennomsnitt var hver innbygger i Norge på et folkebibliotek 4,6 ganger i løpet av året.

Høyest var dette tallet på Svalbard der hver innbygger i snitt oppsøkte biblioteket 16,8 ganger. På fastlandet hadde Nord-Trøndelag og Rogaland med henholdsvis 7,7 og 7,1 flest besøk per innbygger, mens det i Møre og Romsdal og Østfold var færrest med henholdsvis 3,1 og 3,2.

Ikke bare bøker

Årsaken til flere besøk er først og fremst flere arrangementer på folkebibliotekene. Disse kan være både i regi av bibliotekene selv eller i samarbeid med andre, i tillegg til aktører som tilbyr åpne arrangementer. Dette kan for eksempel være kulturarrangementer, samtaler og debatter, samt opplæring. I Bokåret 2019 vil vi se flere arrangementer som skal skape interesse for bøker og lesing.

Det var nesten 50 000 arrangementer i folkebibliotekene i 2017, 2 800 flere enn året før. Arrangementene telte 1,3 millioner deltakere, noe som var 13,3 prosent flere enn i 2016. I snitt deltok 27 personer på hvert arrangement. I Vest-Agder og Rogaland kom det, med henholdsvis 36 og 34 personer, i gjennomsnitt flest deltakere.

Barnebøker mest populære

Folkebibliotekenes oppgave har tradisjonelt vært utlån av bøker, og i 2017 lånte vi til sammen 12 millioner bøker. I tillegg lastet vi ned 642 000 e-bøker, mot 568 000 året før. I perioden fra 2014 til 2017 sank utlånet av fysiske bøker med 351 000. Selv om utlån har en fallende kurve, så er det fortsatt hovedaktiviteten.

I gjennomsnitt lånte hver av oss 2,2 bøker i 2017 og det var barnebøker som var mest populære. Vi lånte 747 000 flere barnebøker i 2017 enn i 2016, og dette er en trend som har holdt seg de siste årene. Troms og Rogaland hadde den største andelen utlån av bøker for barn, mens Oppland og Svalbard hadde størst andel av utlån av bøker for voksne.

Figur 1. Folkebibliotek. Besøk per innbygger, etter fylke. 2017

MØRE OG ROMSDAL 3.1
ØSTFOLD 3.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 3.6
OSLO 3.8
AKERSHUS 4.1
TELEMARK 4.2
AUST-AGDER 4.2
HORDALAND 4.3
BUSKERUD 4.3
VESTFOLD 4.4
OPPLAND 4.5
SØR-TRØNDELAG 4.6
SOGN OG FJORDANE 4.7
HEDMARK 5.0
VEST-AGDER 5.2
NORDLAND 5.2
TROMS - ROMSA 5.5
ROGALAND 7.1
NORD-TRØNDELAG 7.7
Figur 1. Folkebibliotek. Besøk per innbygger, etter fylke. 2017
MØRE OG ROMSDAL 3.1
ØSTFOLD 3.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 3.6
OSLO 3.8
AKERSHUS 4.1
TELEMARK 4.2
AUST-AGDER 4.2
HORDALAND 4.3
BUSKERUD 4.3
VESTFOLD 4.4
OPPLAND 4.5
SØR-TRØNDELAG 4.6
SOGN OG FJORDANE 4.7
HEDMARK 5.0
VEST-AGDER 5.2
NORDLAND 5.2
TROMS - ROMSA 5.5
ROGALAND 7.1
NORD-TRØNDELAG 7.7

Folkebibliotekene disponerte 15,7 millioner bøker i 2017, noe som var 2,6 prosent færre enn året før. Siden 2001 har bestanden blitt redusert med 5 millioner bøker. Derimot har bestanden av lydbøker og film økt de siste årene og lå i 2017 på henholdsvis 770 000 og 846 000 eksemplarer.

Faktaside

Kontakt