Flere utgitte boktitler, men færre solgte bøker

Publisert:

2019 er det nasjonale bokåret, og samtidig er Norge årets gjesteland på den verdenskjente bokmessen i Frankfurt. Det kan være gunstig for norsk bokbransje. For samtidig som antallet utgitte boktitler økte med 2 prosent i 2017, falt antallet solgte bøker med 14 prosent.

I 2017 ble det gitt ut 10 050 boktitler i Norge, en økning på 2 prosent fra 2016. Av disse ble 8 800 gitt ut på norsk. Sju av ti var norske utgivelser, om lag 2 prosent flere enn i 2016. Resten var originalt utenlandske bøker oversatt til norsk.

1 Gjelder ikke oversettelser mellom norske språk (bokmål, nynorsk, samisk).² I 2015 er tallene for de siste to månedene beregnet.

Figur 1. Norske bøker og originalt utenlandske bøker i oversettelser¹ utgitt i Norge. Antall titler²

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I alt 11690 11929 11281 11399 11535 8423 8629 8755
Utgitt på originalspråket 9128 9031 8469 8792 8903 6203 6138 6207
Bøker oversatt til norsk 2562 2898 2812 2607 2632 2220 2491 2548

Blant bøkene som er klassifisert etter emne, var de litterære boktitlene i overveldende flertall. Antallet utgitte bøker under emnet litteratur, økte med 17 prosent, og i 2017 var én av tre klassifiserte bøker innenfor kategorien litteratur.

1 I 2017 var det ett færre forlag som rapporterte inn til statistikken, og noe av endringene i antallet utgitte titler vil skyldes dette.

Figur 2. Bokutgivelser etter emne. Antall titler¹

2015 2016 2017
Alminnelige skrifter 91 128 97
Filosofi 191 186 170
Språk 102 224 236
Religion 242 290 335
Naturvitenskap 283 361 317
Historie og geografi 396 444 516
Kunst, rekreasjon 563 725 739
Bruksrettet vitenskap 994 1168 1036
Samfunnsvitenskap 1070 1269 1279
Litteratur 2982 2838 3308

3,4 millioner færre solgte bøker

Medlemsforlagene til Den norske Forleggerforeningen måtte imidlertid i 2017 se at det ble solgt 14 prosent færre bøker enn året før. Det tilsvarte mer enn 3,4 millioner eksemplarer i nedgang. Til tross for den store, generelle nedgangen, ble det solgt flere lydbøker, digitale læremiddel og andre digitale produkter, med en vekst på hele 56 prosent.

Omsetningen ned med 125 millioner kroner

Medlemsforlagene til Den norske Forleggerforeningen omsatte for totalt 5,5 milliarder kroner, målt i utsalgspriser. Dette var en nedgang på 2 prosent fra 2016, tilsvarende 125 millioner kroner. Vi må helt tilbake til 2012 for å finne en lavere omsetning.

Norsk skjønnlitteratur for voksne var den bokgruppen som slo spesielt godt an hos kjøperne. Med en brutto omsetning på mer enn 236 millioner kroner, var økningen på hele 18 prosent fra 2016 til 2017. Markedet for lydbøker og andre digitale produkter kunne registrere en gradvis, relativt stor økning i omsetning fra 2015 til 2017. I det siste året økte omsetningen med 17 prosent, eller 443 millioner kroner.

1 Bruttoomsetningen er estimert på bakgrunn av nettoomsetningen. ² I 2017 var det et færre forlag som rapporterte inn til statistikken og noe av nedgangen i omsetningen vil skyldes dette.

Figur 3. Bruttoomsetning¹, fordelt på bokgruppe²

2015 2016 2017
Lærebøker grunnskolen 534.1 561.6 461.3
Lærebøker vidaregående 336.2 319.9 256.5
Lærebøker i høyere utdanning 461.4 484.2 364.2
Fagbøker 108.7 100 74.6
Norsk sakprosa, voksne 606.8 602.1 551.4
Oversatt sakprosa, voksne 222.6 188.3 147.2
Norsk sakprosa, barn 25.3 32.6 30.2
Oversatt sakprosa, barn 62.9 62.2 61.9
Norsk skjønnlitteratur, voksne 326.7 276.7 325.8
Oversatt skjønnlitteratur, voksne 294.8 275.6 223
Norsk skjønnlitteratur, barn 219.7 255.9 218.8
Oversatt skjønnlitteratur, barn 242.2 289.8 192.2
Billigbøker 517.6 557.6 504.9
Verk 5.4 2.5 1.7
Kommisjonsbøker, lover 43.9 44.3 16.9
Lydbøker og andre digitale produkt 309.3 377.4 443.3
E-bøker for allmennmarkedet 37.2 39.9 45.2
E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål 2.5 2.9 1.2
Norske serieromaner 196.3 187 160
Oversatte underholdningsromanar 68.1 70.4 43.4
Skjønnlitteratur på originalspråket 8.5 3.8 4.5
Sakprosa på originalspråket 13.4 0.3 `-

Faktaside

Kontakt