Statistikkområde

Kultur og fritid: Idrett og friluftsliv

Alt innhold for delområdet idrett og friluftsliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo

  Barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar i friluftsliv i samme omfang som resten av landet. Samtidig er det store forskjeller innad i Oslo. Barn fra Ytre by vest er mest aktive, det samme gjelder barn fra husholdninger hv...

  Artikkel
 • 9 av 10 barn og unge går på tur

  Barn trente mer og var oftere på fottur i 2020 enn i 2013. Deltakelsen i frilufts- og idrettsaktiviteter er høy, men hva de driver med, har endret seg på de sju årene.

  Artikkel
 • Skigåing har blitt mindre populært

  Langt færre nordmenn oppgir at de går på ski nå enn for ti år siden. Nedgangen er størst blant de med høy utdannelse. Samtidig er det flere som går fotturer i skog og mark og bader utendørs.

  Artikkel
 • Styrketrening stadig mer populært

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2019. Det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen har vært stabilt de siste årene, men har økt blant eldre. Styrketrening står for stadig mer av den totale aktiviteten.

  Artikkel
 • Vi går mindre på ski enn før

  Det er sen påske i år, og noen må kanskje ta et vanskelig valg mellom båtpuss og skiløypa på fjellet. Eller? De siste årene har skiaktivitet faktisk blitt mindre populært blant nordmenn.

  Artikkel
 • Kulturbruk ute og hjemme

  Rapporter 2018/11

  Gjennomsnittsalderen på dem som benytter seg av kulturtilbud har de siste 25 årene økt fra 39,1 til 41,7 år. Det er dem med høy utdanning som bruker kulturtilbudene mest.

  Publikasjon
 • Åtte av ti går i skog og fjell

  Nordmenn er glade i friluft. Å gå turer i skogen og på fjellet er den mest populære friluftsaktiviteten. Nærmere åtte av ti har vært på en kortere fottur de siste 12 månedene.

  Artikkel
 • Kino fremdeles på kulturtoppen

  Fortsatt er det slik at det kulturtilbudet de aller fleste av oss har et aktivt forhold til, er kinoen. Nesten tre fjerdedeler av oss går på kino minst en gang i året.

  Artikkel
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • Unge kvinner trener mest teknologisk

  Over halvparten i aldersgruppen 16-24 år har trent med tredemølle, romaskin eller andre treningsapparater. Det er særlig unge kvinner som har tatt treningsteknologien i bruk, viser SSBs siste levekårsundersøkelse.

  Artikkel
 • Vi trener mer enn før

  Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2016. Andelen som trener ukentlig, har økt med nær 20 prosentpoeng de siste femten årene. Aktivitetsnivået har økt mest blant eldre.

  Artikkel
 • Kulturvaner 1991-2015

  Statistiske analyser 147

  Kvinner er mer interessert i kultur og bruker kulturtilbud mer enn det menn gjør. Det er flest barn og menn blant de 15 prosentene av befolkningen som bruker kulturtilbud svært lite.

  Publikasjon
 • Jenter: Hold hodet over vannet!

  Samfunnsspeilet 1/2016

  Flere gutter enn jenter kan svømme, viser Forsvarets spørreundersøkelse blant 17-åringer. Det står dårligst til med svømmeferdighetene i Oslo; der kan sju av ti jenter svømme, mot ni av ti i Sogn og Fjordane.

  Artikkel
 • Over 80 og fortsatt fysisk aktiv

  Samfunnsspeilet 3/2015

  57 prosent av menn i aldersgruppen 80-89 år trener tre ganger eller mer hver uke. 37 prosent av kvinner på samme alder trener like ofte. Det er liten forskjell mellom personer tidlig i 80-årene og dem som er nærmere 90.

  Artikkel
 • Fritidsaktiviteter 1997-2014

  Rapporter 2015/25

  I aldersgruppen 16-79 år er det blitt mer vanlig å trene og mosjonere de siste årene. Barn trente like ofte og mye i 2013 som de første årene etter millennieskiftet. Det er de mest fysisk aktive barna som også er de ivrigste kulturbrukerne.

  Publikasjon