Levekårsundersøkelsen 2016

Unge kvinner trener mest teknologisk

Publisert:

Over halvparten i aldersgruppen 16-24 år har trent med tredemølle, romaskin eller andre treningsapparater. Det er særlig unge kvinner som har tatt treningsteknologien i bruk. Jogging og styrketrening er andre populære treningsaktiviteter blant unge kvinner, viser SSBs siste levekårsundersøkelse.

- Nytt i årets undersøkelse er at vi har stilt spørsmål om spinning eller annen kondisjonstrening med treningsapparater, forteller Mari Lande With, rådgiver i SSB. - Denne treningsformen er populær både blant menn og kvinner, men er mer utbredt blant unge enn blant eldre. 

I den yngste aldersgruppen, 16-24 år, er det 53 prosent av mennene og 62 prosent av kvinnene som har drevet slik trening det siste året. 

Kvinner og menn trener omtrent like mye, men det er forskjeller i type treningsaktivitet.

- Menn driver oftere enn kvinner med ballspill, mens kvinner oftere enn menn driver med dans og med gruppetrening som aerobic, yoga eller liknende, forklarer With. 

Det er også en større andel menn enn kvinner som spiller golf. Det er blant menn i aldersgruppen 16-24 år at man finner den største andelen golfspillere: 11 prosent av menn i denne aldersgruppen har spilt golf de siste 12 månedene, mot 4 prosent i befolkningen som helhet. Unge menn er også den gruppen som er mest aktive innenfor andre typer ballspill og lagidrett. Et unntak er håndball der unge kvinner er mer aktive enn menn. 

Les om flere resultater fra levekårsundersøkelsen.

Kontakt