Kino fremdeles på kulturtoppen

Publisert:

Fortsatt er det slik at det kulturtilbudet de aller fleste av oss har et aktivt forhold til, er kinoen. Nesten tre fjerdedeler av oss går på kino minst en gang i året.

Kulturbarometeret for 2016 viser at 72 prosent i aldersgruppen 9-79 år hadde vært på en kinoforestilling i løpet av de siste 12 månedene. I 2012 var andelen 67 prosent. Andelen som besøker teater, musikal eller revy har økt, fra 45 prosent i 2012 til 50 prosent i 2016. Det samme gjelder museumsbesøk, der det er en økning fra 41 prosent til 44 prosent i samme periode. For folkebibliotekene har besøksandelen derimot sunket fra 49 prosent i 2012 til 46 prosent i 2016. Det har også vært en liten nedgang i andelen som har vært på kunstutstilling, fra 38 prosent til 2012 til 36 prosent i 2016. For de andre kulturtilbudene har endringene vært små. SSBs Kulturstatistikk 2015 Kulturstatistikk 2015 - SSB viser i stor grad den samme utviklingen som tallene i kulturbarometeret gjør, der det er mulig å gjøre sammenligninger.

Flest går på kino

Kino er det tilbudet som flest personer bruker. Konserter og idrettsarrangement følger deretter, med en årlig oppslutning på henholdsvis 62 og 55 prosent. Etter det følger besøk på folkebibliotek og museer. 32 prosent vært på kulturfestival, 14 prosent hadde vært på ballett- eller danseforestillinger og 8 prosent hadde vært på opera eller operette.

Figur 1. Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder. Alder 9-79 år

2012 2016
Opera/operette 8 8
Ballett/danseforestilling 14 14
Kulturfestival 31 32
Tros-/livssynsmøte 34 36
Kunstutstilling 38 36
Museum 41 44
Teater/musikal/revy 45 50
Folkebibliotek 49 46
Idrettsarrangement 55 55
Konsert 61 62
Kino 67 72

En av to har aldri vært på opera eller operette

I 2016-undersøkelsen svarte 55 prosent at de aldri hadde sett en opera- eller operetteforestilling. 50 prosent svarte at de aldri hadde vært på en ballett- eller danseforestilling. Dette tallet har imidlertid sunket fra 63 prosent i 1994. Derimot var det bare 1 prosent som svarte at de aldri har vært på kino. 4 prosent har aldri vært på folkebibliotek, samme andel som for på museum. 5 prosent har aldri vært på konsert, mens 6 prosent har aldri vært på teater/musikal/revy.

Kvinner er de ivrigste kulturbrukerne

Det er en større andel kvinner enn menn som bruker de tradisjonelle kulturtilbudene. Kvinner går i større grad på teater, ballett- eller danseforestillinger, kunstutstillinger, folkebibliotek og tros-/livssynsmøter. Menn går derimot atskillig mer på idrettsarrangement. Det er liten kjønnsforskjell i andelen som går på kino og kulturfestivaler, museer, konserter og opera/operette.

Økende kulturbruk blant eldre

Barn og ungdom er større brukere av de fleste kulturtilbud enn andre aldersgrupper. I aldersgruppen 9- 15 år er det flest som går på både idrettsarrangement, ballett-/danseforestillinger, museer, folkebibliotek, tros- eller livssynsmøter og teater/musikal/revy. Unge i alderen 16-24 år har i størst grad vært på kino og kulturfestivaler i løpet av året. I aldersgruppen 67-79 år er det flest som har gått på kunstutstillinger og opera-/operetteforestillinger. Det er også blant de eldre at det har vært størst økning i kulturbruken. I 1991 hadde 10 prosent i aldersgruppen 67-79 år vært på kino i løpet av et år. I 2016, altså 27 år seinere, var andelen firedoblet og utgjorde 40 prosent. Tilsvarende tall for teater/musikal/revy er 23 og 44 prosent. For konserter var tallene endret fra 31 til 51 prosent i samme periode.

Kulturbruken er ulikt fordelt sosialt

Folks inntekt og utdanning har stor betydning for bruken av de fleste kulturtilbudene. De med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad enn personer med lav utdanning. Dette gjelder i særlig grad kino, teater, opera/operette, ballett/dans, kunstutstillinger og museer. Høy inntekt og høyt kulturforbruk henger også sammen, med unntak av besøk på folkebibliotek, idrettsarrangement og tros- og livssynsmøter.

Størst interesse for konserter

22 prosent av befolkningen sier at de er meget interessert i å gå på konsert. Dernest følger idrettsarrangement, kulturfestivaler, kino og bibliotek. Derimot er bare 2 prosent meget interessert i å gå på opera og 3 prosent er interessert i ballettforestillinger. Hele 67 prosent sier de ikke er interessert i å gå på opera.

Størst egenaktivitet i idrett og musikk

Idrett er nordmenns største kulturelle egenaktivitet. I 2016 svarte 31 prosent at de er medlem av idrettslag, og 32 prosent har vært deltakere på idrettsarrangement de siste to åra. Musikkaktiviteter er også populært. 32 prosent kan spille instrument og 9 prosent spiller instrument regelmessig. 7 prosent er med i kor eller orkester. 12 prosent av befolkningen har opptrådt offentlig med sang eller musikk de siste to åra. 8 prosent driver med billedkunst/kunsthåndverk og 3 prosent er aktivt med i organisert dans på fritida.

Faktaside

Kontakt