Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Gjenkjenning av vekster i jordbruket basert på satellittdata

  Notater 2020/27

  I dette arbeidet prøves det ut metoder for å gjenkjenne og stedfeste ulike typer jordbruksvekster ved bruk av radarsatellittdata.

  Publikasjon
 • 24 hjortevilt drept i trafikken hver dag

  Nesten 8 600 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag i året. Flest viltpåkjørsler var det i perioden oktober til desember, mens det var færrest påkjø...

  Artikkel
 • Mindre omdisponering av dyrkbar jord

  I alt 8 200 dekar jord ble vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk i fjor.3 600 dekar var dyrka jord, mens 4 500 dekar var dyrkbar jord. Det ble omdisponert omtrent like mye dyrka jord som i 2018, men 4 500 dekar mindre dyrkbar jord.

  Artikkel
 • 20 ulver skutt siste jaktår

  I alt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019/20, noe som er 6 færre enn jaktåret 2018/19. 10 av ulvene ble felt i vinterens lisensjakt. Det ble skutt 3 flere bjørner enn året før.

  Artikkel
 • Kvar bit storlaksen best?

  Tana tronar på toppen av lista over norske elvar og vassdrag der det i gjennomsnitt er teke flest fisk dei siste ti åra. På dei to neste plassane følgjer Namsenvassdraget og Altavassdraget. I Tana har fangsten vore rett under 11 000 fisk i året i ...

  Artikkel
 • Oppdrettslaks til heile verda

  I alt 111 land kjøpte norsk oppdrettslaks i 2019, og fire av fem laks forlet Noreg uforedla. Ein stor del av eksporten går til Europa for vidareforedling. Flyfrakten til andre verdsdelar har auka sterkt.

  Artikkel
 • Auke i avling av bær i 2019

  Samanlikna med tørkesommaren 2018 gav fjoråret betre avlingar for bær. Bærproduksjon sett under eitt hadde ein auke på 9 prosent frå 11 300 tonn i 2018 til 12 400 tonn i 2019. 

  Artikkel
 • Markant nedgang i tømmerprisene

  Tømmerprisene gikk ned med 13,6 prosent i 1. kvartal 2020. I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i 1. kvartal 2019 som er kvartalet med de høyeste prisene noensinne.

  Artikkel
 • Ny fellingsrekord for hjortejakta

  Norske hjortejegere feller stadig flere dyr. I jaktåret 2019/20 ble det i alt skutt 46 350 hjort. Sogn og Fjordane topper fellingsstatistikken med 12 950 skutte dyr, tett fulgt av Møre og Romsdal med 12 500.

  Artikkel
 • Hver sjuende registrerte jeger er kvinne

  Over en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2019/2020. 14,8 prosent av dem var kvinner.

  Artikkel
 • Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2018

  Rapporter 2020/09

  Statistisk sentralbyrå har for 2018 gjennomført en utvalgsbasert undersøkelser for å kartlegge bruk av mineral- og husdyrgjødsel. Denne rapporten presenterer metode og resultater for denne undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Mindre bruk av fyringsolje i veksthusene

  Resultatene fra veksthus- og planteskoletellingen viser at samlet forbruk av fyringsolje har gått ned fra 12 millioner liter i 2006 til 1,8 millioner liter i 2018.

  Artikkel
 • Gode engavlingar i 2019

  Engavlinga i 2019 var 3,2 millionar tonn rekna som tørt høy, og det er over 50 prosent meir enn avlinga som blei oppnådd under tørkesommaren året før.

  Artikkel
 • Rekordhøy tømmerhogst

  Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før. Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

  Artikkel
 • 21 tonn pukkellaks tatt i elvane

  I 2019 vart det for første gong rapportert fiske av pukkellaks i elvane. Det vart fiska 21 tonn av arten, som er uønskt i Noreg, og pukkellaksen utgjorde 7 prosent av all avliva laks som vart fiska i elvane dette året.

  Artikkel