Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2018

  Rapporter 2020/9

  Statistisk sentralbyrå har for 2018 gjennomført en utvalgsbasert undersøkelser for å kartlegge bruk av mineral- og husdyrgjødsel. Denne rapporten presenterer metode og resultater for denne undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Mindre bruk av fyringsolje i veksthusene

  Resultatene fra veksthus- og planteskoletellingen viser at samlet forbruk av fyringsolje har gått ned fra 12 millioner liter i 2006 til 1,8 millioner liter i 2018.

  Artikkel
 • Gode engavlingar i 2019

  Engavlinga i 2019 var 3,2 millionar tonn rekna som tørt høy, og det er over 50 prosent meir enn avlinga som blei oppnådd under tørkesommaren året før.

  Artikkel
 • Rekordhøy tømmerhogst

  Skogeierne solgte 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019. Det er 181 000 kubikkmeter mer enn året før. Siden bunnåret i 2009, som var en følge av finanskrisen, har hogstkvantumet økt hvert år.

  Artikkel
 • 21 tonn pukkellaks tatt i elvane

  I 2019 vart det for første gong rapportert fiske av pukkellaks i elvane. Det vart fiska 21 tonn av arten, som er uønskt i Noreg, og pukkellaksen utgjorde 7 prosent av all avliva laks som vart fiska i elvane dette året.

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2019

  Rapporter 2020/03

  Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa.

  Publikasjon
 • Fisket verdt 21 milliardar kroner

  Norske båtar leverte fangst verdt 21,2 milliardar kroner i 2019 – ein auke på 1,5 prosent frå året før. Torsk er framleis den mest verdifulle fisken.

  Artikkel
 • Flere felte villrein

  Det ble felt 4 738 villrein høsten 2019, noe som er en økning på 582 dyr fra 2018. Hovedsakelig skyldes det flere felte dyr på Hardangervidda hvor kvoten ble økt for å kunne ta ut voksne hanndyr.

  Artikkel
 • Over 10 tonn uønska laks fiska

  I år har for første gong fiske av pukkellaks blitt rapportert. I den ordinære sesongen blei det fiska 10,5 tonn av arten, som ikkje er ønska i Noreg.

  Artikkel
 • Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018

  Rapporter 2019/34

  Det har vært en betydelig grunnrente i norsk akvakultur og kraftproduksjon på hele 2000-tallet. I gjennomsnitt over disse 19 årene lå grunnrenten i akvakultur på over 6 milliarder.

  Publikasjon
 • Nytt toppår for oppdrettslaks

  Det ble solgt laks verdt 64,5 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2018. Det er en økning på 4,7 prosent sammenlignet med året før, og et nytt rekordår for oppdrettslaks.

  Artikkel
 • Massevirkeprisene fortsetter å øke

  Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.

  Artikkel
 • Landbruk i hele landet

  I Norge bor én av fjorten innbyggere på en landbrukseiendom. Arealet som tilhører disse eiendommene, utgjør imidlertid over tre fjerdedeler av det norske fastlandet.

  Artikkel
 • Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

  I 2018 var det i alt 8 400 overdragelser av landbrukseiendommer. Av disse var 2 800 registrert som fritt salg. Andelen overdragelser i fritt salg har økt fra 29 prosent i 2009 til over 33 prosent i 2018.

  Artikkel
 • Nesten ikke til å kjenne igjen

  Strukturendringene i jordbruket de siste tretti år dokumenterer store endringer i næringen. Antall jordbruksbedrifter har falt med 60 prosent. Husdyrproduksjonen skjer på stadig færre og større bruk med besetningsstørrelser som også er mangedoblet.

  Artikkel