Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr2016, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr - årleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. januar 2017 2016 Auke i kornarealet
7. januar 2016 2015 Færre mjølkeprodusentar
27. november 2014 2014 Meir eng – mindre korn
27. november 2013 2013 1 300 færre jordbruksbedrifter
28. november 2012 2012 900 færre jordbruksbedrifter
19. desember 2011 2011 1 100 færre jordbruksbedrifter
4. juli 2011 2010 24 000 færre jordbruksbedrifter sidan 1999
15. desember 2010 2010 24 000 færre jordbruksbedrifter sidan 1999
1. desember 2009 2009 7 prosent færre mjølkeprodusentar siste året
15. januar 2009 2008 Mindre nedgang i talet på bruk
29. januar 2008 2007 Under 50 000 gardsbruk
25. januar 2007 2006 Stadig færre gardsbruk
22. februar 2006 2005 Færre bedrifter i jordbruket