Skogeiernes inntekt2015

Innhold

Arkiv for Skogeiernes inntekt - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
17. februar 2010 2008 Økte inntekter fra skogbruk
16. februar 2011 2009 Færre hadde inntekt fra skogbruk
17. februar 2012 2010 Stabil inntekt fra skogbruk
20. februar 2013 2011 Litt høyere inntekt fra skogbruk
18. februar 2015 2013 Stabil skoginntekt
19. februar 2014 2012 Liten endring i skogbruksinntektene
17. februar 2017 2015 Skoginntektene på stedet hvil
18. februar 2016 2014 Tjente over 100 millioner mer på skog