54549_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
54549
Færre hadde inntekt fra skogbruk
statistikk
2011-02-16T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Skogeiernes inntekt2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre hadde inntekt fra skogbruk

Hver femte personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2009. I gjennomsnitt var den 34 000 kroner.

Fordeling av gjennomsnittlig bruttoinntekt, etter type inntekt. 2009. Prosent

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for personlige skogeiere med positiv skoginntekt, etter størrelsen på produktivt skogareal. 2009. Kroner

Antall personlige skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk gikk ned med 5 prosent sammenliknet med 2008. Det var bortimot 23 900 personer i alt som hadde denne typen inntekt. 15 prosent av dem hadde en skattbar inntekt fra skogbruk på over 50 000 kroner.

901 millioner kroner i samlet næringsinntekt

De aller fleste skogeiendommer i Norge er eid av enkeltpersoner. I alt er det registrert 111 700 personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. De hadde en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 813 millioner kroner i 2009, mot 903 millioner kroner året før. I tillegg var næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 88 millioner kroner ført på skogeiers ektefeller, samboere og partnere i 2009, mot 98 millioner i 2008. Nedgangen i næringsinntekt fra skogbruk skyldes hovedsaklig lave tømmerpriser og lav hogstaktivitet i 2009.

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer med størrelsen på skogarealet. Skogeierne med positiv næringsinntekt, og mellom 5 000 og 20 000 dekar produktivt skogareal, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 176 000 kroner. Derimot var gjennomsnittet for skogeierne med mer enn 20 000 dekar på 504 000 kroner.

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for skogeiere med positiv næringsinntekt, etter fylke. 2009. Kroner

Lavere bruttoinntekt

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 466 000 kroner i 2009. Dette er en nedgang på 17 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruket utgjorde 7 prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 32 prosent og lønnsinntekter 43 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter. Kategorien andre inntekter, som for det meste er kapitalinntekter, var 30 prosent lavere enn i 2008.

Fortsatt størst andel i Nord-Trøndelag

Med 42 prosent hadde Nord-Trøndelag den største andelen skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2009. I de tre nordligste fylkene var denne andelen helt marginal. Den gjennomsnittlige næringsinntekta fra skogbruket var høyest i Hedmark, og for dem med positiv næringsinntekt var den på 57 000 kroner.

Personlige skogeiere

Når skogeiendommen eies av én eller flere enkeltpersoner, kalles eierne personlige skogeiere. De fleste av landets skogeiere er personlige eiere. Noen skogeiendommer har flere personlige skogeiere. I de tilfellene er en av eierne referanseperson i denne statistikken. Inntekter fra resten av eierne i sameiene inngår ikke i statistikken.

Upersonlige skogeiere

I denne kategorien finner vi staten og Opplysningsvesenets fond, kommuner, allmenninger, aksjeselskap, stiftelser med flere.

Gjennomsnittsinntekt i skogbruket

For å jevne ut inntektstopper er det normalt gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruket for de fem siste årene som er skattepliktig næringsinntekt fra skogbruket. I forbindelse med eiendomsoverdragelse kan næringsinntekt skogbruk direktelignes i inntil åtte år.

Datagrunnlag

Inntektsstatistikken bygger på opplysninger fra de personlige skogeiernes selvangivelse og likning. Det er bare levende personer med oppgitt likningskommune som inngår i statistikken.

Tabeller: