440171_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skoginnt/aar
440171
statistikk
2021-03-17T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Inntekt og forbruk
no
skoginnt, Skogeiernes inntekt, personlige skogeiere, næringsinntekt, skogbruksinntekt, jordbruksinntektInntekt og formue , Skogbruk, Inntekt og forbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogeiernes inntekt2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt fra skogbruk1
20192018 - 2019
Antall eiereKronerEndring i næringsinntekt skogbruk, prosent
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.
I alt18 32357 00016,3
 
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal
25-99 dekar1 44922 000-4,3
100-249 dekar3 25927 0003,8
250-499 dekar3 94737 00012,1
500-999 dekar4 20649 00011,4
1 000-1 999 dekar3 08974 00021,3
2 000-4 999 dekar1 789101 00013,5
5 000-19 999 dekar531218 00016,0
20 000 dekar eller mer53729 00030,9