Landsskogtakseringen2008-2012

Innhold

Arkiv for Landsskogtakseringen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. august 2020 2015-2019 2015-2019
30. august 2019 2014-2018 2014-2018
31. august 2018 2013-2017 2013-2017
30. august 2017 2012-2016 2012-2016
26. august 2016 2011-2015 Rekordtilvekst i norske skoger
27. august 2015 2010-2014 Mer tømmer og økt tilvekst
27. august 2014 2009-2013 Mer tømmer
29. august 2013 2008-2012 Lauvskogvolumet nesten doblet på 20 år
30. august 2012 2007-2011 Dobbelt så mye skog som i 1960-årene
31. august 2011 2006-2010 Mer tømmer - lavere tilvekst
31. august 2010 2005-2009 Mer tømmer i skogen
26. august 2009 2004-2008 Stadig mer trevirke i norske skoger
26. august 2008 2003-2007 Mer skog - noe mindre tilvekst
28. august 2007 2002-2006 Stadig større skogvolum
20. november 2006 2001-2005 Stor tilvekst i norske skoger