134818_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/aar
134818
Mer tømmer
statistikk
2014-08-27T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lst, Landsskogtakseringen, trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrærSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken gir oversikt over stående tømmervolum og årlig tilvekst i skog. Stående volum av tømmer øker. Det står 912 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger.

Landsskogtakseringen2009-2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer tømmer

De siste beregningene fra Landsskogtakseringen viser at den stående beholdningen av tømmer øker jevnt og trutt, mens tilveksten er på samme nivå som for ti år siden. Det står nå 912 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre, en økning på om lag 50 prosent i løpet av de siste tjue årene.

Stående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)
1 000 kubikkmeterAndelProsentvis endringProsentvis endring
2012 - 20132004 - 2013
2013
Stående kubikkmasse
I alt911 7111002,026,5
Gran396 891442,322,8
Furu282 789311,518,8
Lauv232 031251,945,5
Årlig tilvekst
I alt25 5981001,30,2
Gran13 529532,0-1,3
Furu6 117240,8-0,6
Lauv5 952230,24,8

Selv om lauvskogen har økt fortest de siste tiårene, er det granskogen som har stått for den største volumøkningen. De siste takstresultatene viser at grana fortsatt er det vanligste treslaget, og utgjør 44 prosent av det stående tømmervolumet. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjør 25 prosent av volumet.

Stabil tilvekst

Av det totale skogvolumet står 816 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet . Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,7 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,5 millioner kubikkmeter. Den totale årlige tilveksten var på 25,6 millioner kubikkmeter, det samme nivået som de siste ti årene.

En fjerdedel av landet er produktiv skog

I alt er det beregnet et produktivt skogareal på 83 440 kvadratkilometer. Det utgjør litt over en fjerdedel av landarealet. Vernet produktiv skog er ikke inkludert. I tillegg har vi vel 56 000 kvadratkilometer uproduktiv skog og annet trebevokst areal.

For hele landet sett under ett utgjorde arealet av eldre hogstmoden skog 40 prosent av den produktive skogen i siste takseringsperiode. For ti år siden var denne andelen 35 prosent. Hedmark og Oslo har 31 prosent gammel produktiv skog, som er den minste andelen blant fylkene.