96214_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/aar
96214
Lauvskogvolumet nesten doblet på 20 år
statistikk
2013-08-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lst, Landsskogtakseringen, trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrærSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Landsskogtakseringen2008-2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lauvskogvolumet nesten doblet på 20 år

De siste beregningene fra Landsskogtakseringen viser at det står 894 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. I løpet av de siste 20 årene har volumet av barskogen økt med 45 prosent, mens volumet av lauvskogen er nesten doblet.

Stående kubikkmasse og årlig tilvekst
1 000 kubikkmeterAndelProsent
2011 - 20122004 - 2012
2012
Stående kubikkmasse
I alt894 1331001,924,0
Gran387 844432,120,0
Furu278 516311,717,0
Lauv227 773251,742,9
Årlig tilvekst
I alt25 2741001,3-1,0
Gran13 261521,8-3,3
Furu6 071241,6-1,3
Lauv5 942240,14,6

Selv om lauvskogen har økt fortest de siste tiårene, er det granskogen som har stått for den største volumøkningen. De siste takstresultatene viser at grana fortsatt er det vanligste treslaget, med 43 prosent av det stående tømmervolumet. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjør 25 prosent av volumet.

Stabil tilvekst

Av det totale skogvolumet står 801 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet . Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,4 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,2 millioner kubikkmeter. Den totale årlige tilveksten var på 25,3 millioner kubikkmeter, det samme nivået som de siste ti årene.

En fjerdedel av landet er produktiv skog

I alt er det beregnet et produktivt skogareal på 83 497 kvadratkilometer. Det utgjør litt over en fjerdedel av landarealet. I alt viser de siste beregningene at vi har 138 534 kvadratkilometer skog og trebevokst areal, som er nesten 43 prosent av landarealet. Areal som er vernet eller båndlagt til annet formål enn skogbruk, som hytteområder, skytefelt og lignende, kommer i tillegg.

Større areal gammel skog

I skogfylkene på Østlandet er 34 prosent av skogarealet eldre hogstmoden skog i hogstklasse 5. For 20 år siden var denne andelen 29 prosent, mens den for 50 år siden var 22 prosent. For hele landet under ett utgjorde arealet av eldre hogstmoden skog 39 prosent av den produktive skogen i siste takseringsperiode.

Større areal med død ved

På landsbasis er det registrert livsmiljøer med liggende død ved på 14,5 prosent av det produktive skogarealet, noe som er en liten økning fra tidligere registreringer. Telemark og Agder-fylkene hadde størst andel skog med liggende død ved, mens Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark hadde minst.