9563_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/arkiv
9563
Mer tømmer i skogen
statistikk
2010-08-31T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
lst, Landsskogtakseringen, trevirke, tømmer, produktivt skogareal, stående kubikkmasse, tilvekst, bonitet, hogstklasser, gran, furu, løvtrærSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Landsskogtakseringen2005-2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer tømmer i skogen

De siste beregningene fra Landsskogtakseringen viser at det står 823 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Det er 125 millioner kubikkmeter mer enn for 10 år siden.

Stående kubikkmasse under bark, etter treslag. 1933-2009. 1 000 m3

Årlig tilvekst under bark, etter treslag. 1933-2009. 1 000 m3

For første gang inngår også skog over barskoggrensa i det totale tømmerkvantumet, som nå er beregnet til 823 millioner kubikkmeter. Av dette står 749 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet. Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,1 millioner kubikkmeter i 2009, mens den totale årlige tilveksten var i underkant av 24,8 millioner kubikkmeter. For fjerde år på rad viser beregningene en liten nedgang i den årlige tilveksten.

Mer lauvskog

Takstresultatene viser at grana er det vanligste treslaget, med 44 prosent av det stående tømmervolumet. Deretter følger furua med 32 prosent. Lauvskogen utgjorde 25 prosent av volumet i 2009.

Stående kubikkmasse under bark, etter treslag og takserte regioner. 2005-2009. 1 000 m3

De siste ti årene har volumet av lauvskogen hatt den største relative veksten, med 30 prosent økning. I samme periode har volumet av furuskogen økt med 11 prosent, mens granvolumet har vokst med 17 prosent. I alt er det nå 125 millioner kubikkmeter mer trevirke i de norske skogene enn for ti år siden. Det har altså vært en stor tilvekst selv om noe av økningen fra forrige år skyldes at arealer over barskoggrensa også er innlemmet.

Større skogareal

I alt er det beregnet et skogkledd areal på 123 840 kvadratkilometer. Det produktive skogarealet, som fra og med takstperioden 2005-2009 også omfatter arealer over barskoggrensa, er beregnet til 79 963 kvadratkilometer. Produktivt skogareal som er vernet eller båndlagt til annet formål enn skogbruk, inngår ikke. Det gjør heller ikke produktivt skogareal i Finnmark, som ennå ikke er beregnet.

Tabeller: