Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kraftig oppgang i detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns...

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 2,5 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skjer etter et fall på 4,2 prosent fra februar til mars og må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av næringslivet etter korona-tiltakene.

  Artikkel
 • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

  Rapporter 2020/20

  Denne analysen ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005.

  Publikasjon
 • Økte matvarepriser trakk KPI opp

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mars til april 2020, mens KPI-JAE økte 1,1 prosent. Fra april 2019 til april 2020 gikk KPI opp 0,8 prosent, mens KPI-JAE steg 2,8 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Korona-konsekvenser for KPI

  Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for konsumprisindeksen (KPI) for april. Store endringer i konsumet fører til at en rekke tjenester blir behandlet særskilt.

  Artikkel
 • Hvorfor har norske husholdninger lavest finansiell formue?

  De nordiske landene har valgt ulike pensjonsløsninger for framtida, og valgene skaper forskjeller i husholdningenes formuer. Gjelda har også bidratt til forskjellene som kan observeres for nettoformuene mellom nordiske husholdninger.

  Artikkel
 • Én av fire hadde det trangt økonomisk allerede før koronakrisen

  Én av fire har ikke økonomisk romslighet til å betale en uforutsett utgift på 18 000 kroner. Arbeidsledige opplever dette i langt større grad enn befolkningen som helhet.

  Artikkel
 • Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Koronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns han...

  Artikkel
 • Varekonsumet falt i mars

  Koronapandemien og smitteverntiltakene ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt 4,0 prosent, til tross for en sterk økning i kjøp av dagligvarer. Sett 1. kvartal under ett falt...

  Artikkel
 • Stadig færre mottar arbeidsavklaringspenger

  I 2019 ble det betydelig færre mottakere av arbeidsavklaringspenger. Antallet som mottok AAP i fjor var på 169 000, som er 12 000 færre enn i 2018.

  Artikkel
 • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

  Det er ikke så mange flere menn enn kvinner som tjener penger på kapital, men det er forskjeller i hvordan og hvor mye de investerer.

  Artikkel
 • Ytterligere nedgang i strømprisene

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra mars 2019 til mars 2020, mens KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra februar til mars 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE steg 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Hvordan påvirker koronatiltakene KPI?

  Utbruddet av koronaviruset og myndighetenes tiltak får konsekvenser for både datainngang og beregning av konsumprisindeksen (KPI). Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for valg av metoder i denne ekstraordinære situasjonen.

  Artikkel
 • Fysioterapeuters inntekter og kostnader

  Notater 2020/15

  Det var i alt 4 051 fysioterapeuter som var registrert med en eller flere refusjoner i Kontroll og utbetaling av helserefusjone (KUHR) i løpet av 2018.

  Publikasjon
 • Psykologspesialisters inntekter og kostnader

  Notater 2020/13

  Dette notatet gir en oversikt over inntekter og kostnader til psykologspesialister med driftsavtale med et regionalt helseforetak.

  Publikasjon