Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Matvarepriser preget KPI i juli

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,7 prosent fra juni til juli 2020, mens KPI-JAE økte 0,9 prosent. Fra juli 2019 til juli 2020 gikk KPI opp 1,3 prosent, mens KPI-JAE steg 3,5 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Betydelig økt detaljhandel i juni

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 5,7 prosent fra mai til juni 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 2,8 prosent fra april til mai.

  Artikkel
 • KPI opp 1,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra mai til juni 2020, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2019 til juni 2020 gikk KPI opp 1,4 prosent, mens KPI-JAE steg 3,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Oppgangen fortsetter i detaljhandelen i mai

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,8 prosent fra april til mai 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 4,8 prosent fra mars til april.

  Artikkel
 • Hvem mangler en økonomisk buffer?

  Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler. Dette gjelder mange ansatte i kriserammede næringer og yrker med lave lønninger.

  Artikkel
 • KPI opp 1,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra april til mai 2020, mens KPI-JAE økte 0,1 prosent. Fra mai 2019 til mai 2020 gikk KPI opp 1,3 prosent, mens KPI-JAE steg 3,0 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 2,5 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skjer etter et fall på 4,2 prosent fra februar til mars og må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av næringslivet etter korona-tiltakene.

  Artikkel
 • Kraftig oppgang i detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns...

  Artikkel
 • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

  Rapporter 2020/20

  Denne analysen ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005.

  Publikasjon
 • Økte matvarepriser trakk KPI opp

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra mars til april 2020, mens KPI-JAE økte 1,1 prosent. Fra april 2019 til april 2020 gikk KPI opp 0,8 prosent, mens KPI-JAE steg 2,8 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Korona-konsekvenser for KPI

  Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for konsumprisindeksen (KPI) for april. Store endringer i konsumet fører til at en rekke tjenester blir behandlet særskilt.

  Artikkel
 • Hvorfor har norske husholdninger lavest finansiell formue?

  De nordiske landene har valgt ulike pensjonsløsninger for framtida, og valgene skaper forskjeller i husholdningenes formuer. Gjelda har også bidratt til forskjellene som kan observeres for nettoformuene mellom nordiske husholdninger.

  Artikkel
 • Én av fire hadde det trangt økonomisk allerede før koronakrisen

  Én av fire har ikke økonomisk romslighet til å betale en uforutsett utgift på 18 000 kroner. Arbeidsledige opplever dette i langt større grad enn befolkningen som helhet.

  Artikkel
 • Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Koronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns han...

  Artikkel
 • Varekonsumet falt i mars

  Koronapandemien og smitteverntiltakene ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt 4,0 prosent, til tross for en sterk økning i kjøp av dagligvarer. Sett 1. kvartal under ett falt...

  Artikkel