Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Liten økning i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2,1 prosent fra november til desember.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent i januar, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket.

  Artikkel
 • Studentene tjener mindre - studerer de mer?

  Mer penger i studiestøtte har opprettholdt studentenes kjøpekraft, selv om inntektene deres fra jobb ved siden av studiene har falt. En økt stipendandel antyder også at studentene i større grad enn før står på eksamen.

  Artikkel
 • Mer bærekraftige matvaner på landet

  Hva folk spiser, er avhengig av hvor de bor, og hvor mye penger de har. I Sudan spiser folk på landet ofte sunnere og mer bærekraftige matvarer enn de mer velstående innbyggerne som fører et mer moderne liv i byen.

  Artikkel
 • Prisoppgang på matvarer

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,8 prosent fra januar 2019 til januar 2020, mens KPI-JAE økte 2,9 prosent i samme periode. Fra desember 2019 til januar 2020 var KPI uendret, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 2,3 prosent i desember 2019, etter en oppgang i november, viser sesongjusterte tall. Sett under ett, falt varekonsumet 0,7 prosent i 4. kvartal.

  Artikkel
 • Detaljhandelen falt i desember

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 2,0 prosent fra november til desember 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,0 prosent fra oktober til november.

  Artikkel
 • Brems i formuesveksten

  Norske husholdninger har hatt en sterk formuesvekst siden 2010. Fra 2017 til 2018 bremset utviklingen opp, samtidig som gjelden økte i samme takt som årene før.

  Artikkel
 • Juletilbud ga nedgang i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,4 prosent fra desember 2018 til desember 2019, mens KPI-JAE økte 1,8 prosent i samme periode. Fra november til desember 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Dyrere tjenester i 2019

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp med 2,2 prosent i 2019. Prisene på tjenester har steget klart mer enn prisene på varer. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) endte også på 2,2 prosent i 2019.

  Artikkel
 • Økning i november for detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,0 prosent fra oktober til november 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,7 prosent fra september til oktober.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg med 1,1 prosent i november, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i alle varegrupper utenom bilkjøpene.

  Artikkel
 • Sterk vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 269 000 kroner i 2018. Dette er en økning på 12 000 kroner eller 4,5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015

  Realinntektsnivået til norske husholdninger lå i 2018 på samme nivå som året før. Husholdningenes realinntekt lå dermed fremdeles 8 000 kroner lavere enn nivået i 2015.

  Artikkel
 • Nedgang i tolvmånedersveksten i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra november 2018 til november 2019, mens KPI-JAE økte 2,0 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2019 gikk KPI opp 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,1 prosent.

  Artikkel