Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Påsketilbud på matvarer i mars

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk ned med 0,3 prosent fra februar til mars 2021, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent. Fra mars 2020 til mars 2021 gikk KPI opp 3,1 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

  Stengte grenser, bortfall av tax-free og restriksjoner på restaurantvirksomhet ga et kraftig omsetningshopp for dagligvarebransjen og salg av alkohol i Norge i 2020.

  Artikkel
 • Liten nedgang for detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,3 prosent fra januar til februar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021. Dagligvare og sportsutstyr bidro mest til nedgangen.

  Artikkel
 • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var 11,7 prosent i 2019, året før pandemien inntraff. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

  Artikkel
 • Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser

  I forhold til inntekt og formue er det gruppene med minst økonomiske ressurser som har mest rentebærende usikret gjeld – i dagligtale gjerne kalt forbrukslån.

  Artikkel
 • Usikret gjeld – omfang og kjennetegn ved låntakerne

  Rapporter 2021/12

  Formålet med denne rapporten er å belyse hvordan usikret gjeld er fordelt i befolkningen og om det er grupper som er spesielt sårbare eller utsatt for slik gjeld.

  Publikasjon
 • Fortsatt vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 277 000 kroner i 2019. Dette er en økning på 8 000 kroner eller 3 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Økte inntekter for husholdningene

  Alle husholdninger hadde realvekst i inntektene i 2019, men yngre husholdninger økte inntektene mer enn eldre.

  Artikkel
 • Oppgang i KPI i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,7 prosent fra januar til februar 2021, mens KPI-JAE økte med 0,4 prosent. Fra februar 2020 til februar 2021 gikk KPI opp 3,3 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk marginalt ned med 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 5,7 prosent fra november til desember. Klesbutikker hadde et kraftig fall, mens sal...

  Artikkel
 • Gjennomsnittlig bruttoinntekt var 488 600 kroner i 2019

  I 2019 økte gjennomsnittlig bruttoinntekt med 3,6 % for bosatte 17 år og eldre. Veksten var litt høyere for kvinner enn for menn. Samtidig tjente kvinner 70 % av det menn gjorde.

  Artikkel
 • Strømpriser og avgiftskutt preger KPI i januar

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021, mens KPI-JAE økte med 0,1 prosent. Fra januar 2020 til januar 2021 gikk KPI opp 2,5 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Sterk nedgang for detaljhandelen i desember

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 5,7 prosent fra november til desember 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,9 prosent fra oktober til november. Det var bred nedgang blant detaljhandelsnæringene i de...

  Artikkel
 • Svak inntektsutvikling for uføre

  I fireårsperioden fra 2015 til 2018 sank den personlige realinntekten etter skatt med 3,1 prosent for uføretrygdede. Samtidig har andelen uføre med lavinntekt økt.

  Artikkel
 • Lave strømpriser dro ned prisveksten i 2020

  Konsumprisindeksen (KPI) økte med 1,3 prosent i fjor, og utviklingen i energiprisene er en viktig årsak til årsveksten. Prisutviklingen på matvarer var på sin side den høyeste på 11 år.

  Artikkel