Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Januarsalg på klær og møbler ga månedsfall i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,1 prosent og KPI-JAE steg 2,1 prosent fra januar 2018 til januar 2019. Fra desember 2018 til januar 2019 gikk KPI ned 0,5 prosent, blant annet som følge av salg på klær og møbler.

  Artikkel
 • Nedgang i desemberhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,8 prosent fra november til desember i 2018, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,1 prosent fra oktober til november.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum falt med 0,1 prosent fra november til desember 2018, etter oppgang måneden før.

  Artikkel
 • Flest eldre kvinner gir pengegåver

  I 2016 blei 3,2 milliardar kroner gitt i pengegåver der givaren fekk skattefrådrag. Det er flest kvinner i 70-åra som gir slike gåver. Givargleda ser ut til å vere størst på Vestlandet, og store humanitære organisasjonar får mest.

  Artikkel
 • Rekordhøge straumprisar drog opp årsveksten i KPI

  Veksten i konsumprisindeksen (KPI) enda på 2,7 prosent i 2018. Det var særleg høge straumprisar som bidrog til årsveksten. Årsveksten i KPI justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JAE) var 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Uendret KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra november, men steg med 3,5 prosent fra desember 2017 til desember 2018. KPI-JAE steg 2,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Netthandel og elektronikk gir oppsving i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent fra oktober til november i 2018, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent fra oktober til november 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Sterk formuesøkning, større ulikhet

  Norske privathusholdningers samlede nettoformue var på 6 618 milliarder kroner i 2017. Dette utgjorde i gjennomsnitt 2,8 millioner kroner per husholdning.

  Artikkel
 • Sterkere vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 257 000 kroner i 2017. Dette er en økning på 5 000 kroner eller 2 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling

  Økningen i lønn og pensjoner var litt sterkere enn prisveksten i 2017. Sammen med mindre endringer i andre inntekter medførte dette at husholdningene fikk en liten realinntektsoppgang i fjor.

  Artikkel
 • Strømpriser preget KPI i november

  Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra november 2017 til november 2018, mens KPI-JAE steg 2,2 prosent i samme periode. Fra oktober til november 2018 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,3 prosent. Endringene i KPI skyldes f...

  Artikkel
 • Svak nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,2 prosent fra september til oktober i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra august til september.

  Artikkel
 • Fortsatt svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 0,2 prosent fra september til oktober 2018, viser sesongjusterte tall. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i kjøp av klær og sko.

  Artikkel
 • Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

  Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de se...

  Artikkel