Alt innhold for området inntekt og forbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Tilbudspriser ga nedgang i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra august 2018 til august 2019, mens KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra juli til august 2019 gikk KPI ned 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,6 prosent.

  Artikkel
 • Oppsving for detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra mai til juni.

  Artikkel
 • Vekst i varekonsumet utenom bilkjøp

  Husholdningenes varekonsum falt 1,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lave bilkjøp. Utenom bilene var det god vekst i varekonsumet.

  Artikkel
 • Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet

  Norge kommer godt ut på ulikhetsindikatorer i internasjonale sammenligninger. Ser vi på inntektsulikheten på kommunenivå, finner vi imidlertid betydelig forskjeller.

  Artikkel
 • Prisøkning på matvarer

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juli 2018 til juli 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2019 gikk KPI opp 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,6 prosent.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra mai til juni 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,4 prosent fra april til mai.

  Artikkel
 • Biler trakk opp varekonsumet i juni

  Husholdningenes varekonsum økte 1,1 prosent i juni 2019, viser sesongjusterte tall. Veksten skyldes hovedsakelig økning i bilkjøpene.

  Artikkel
 • Elektrisitetsprisene dempet KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019, mens KPI-JAE økte 2,3 prosent i samme periode. Fra mai til juni 2019 gikk KPI opp 0,1 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

  Artikkel
 • Byggevarer og dagligvarer bidro til nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra april til mai 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,9 prosent fra mars til april.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt med 0,3 prosent i mai etter et fall også måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var flere varegrupper som bidro til nedgangen siste måned, deriblant klær og sko.

  Artikkel
 • Høy inntektsvekst for eldre

  Eldre har de siste 10 årene opplevd sterk samlet inntektsvekst, selv om veksten har avtatt noe de siste årene. Det er særlig i aldersgruppen 62-66 år at vi finner den sterkeste veksten.

  Artikkel
 • KPI ned 0,3 prosent i mai

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,5 prosent fra mai 2018 til mai 2019, mens KPI-JAE økte 2,3 prosent i samme periode. Fra april til mai 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

  Innvandrere opplever mer økonomiske vansker og dårligere boforhold enn både resten av befolkningen og voksne norskfødte med innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjel...

  Artikkel
 • Biler trakk ned varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt med 1,2 prosent fra mars til april 2019, viser sesongjusterte tall. Etter en sterk vekst de to foregående månedene falt bilkjøpene med 8,0 prosent i april og bidro til å trekke ned varekonsumet med 1,5 prosentpoeng.

  Artikkel