Publisert Tittel Åpne
26. april 2021 Store ulikheter i formue Artikkel
18. august 2020 Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid SammendragPDF (370 KB)
6. desember 2019 Aleneboende minstepensjonister har lite å rutte med Artikkel
27. juni 2019 Høy inntektsvekst for eldre Artikkel
14. november 2018 Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt Artikkel
28. august 2018 Uføre opprettholder inntektene når de blir pensjonister Artikkel
13. april 2018 Tidlig alderspensjon –- mest for menn Artikkel
30. august 2017 Mange 66-åringer med yrkesinntekt Artikkel
7. mars 2017 Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn Artikkel
17. november 2016 Nær hver tredje over 65 år betaler formuesskatt Artikkel
11. november 2016 Over 60 prosent av menn i privat sektor kombinerer jobb og alderspensjon Artikkel
27. juni 2016 Blir påfyll til sparegrisen Artikkel
25. august 2015 Sterk inntektsvekst til dem som kombinerte jobb med alderspensjon Artikkel
27. oktober 2014 Økt inntekt etter skatt ved passert pensjonsalder Artikkel
21. oktober 2014 Utlignet skatt etter alder Artikkel
25. juni 2014 Flere med jobb og alderspensjon Artikkel
25. juni 2013 Høy inntekt blant yngre alderspensjonister Artikkel