Statistikkområde

Helse: Helseforhold og levevaner

Alt innhold for delområdet helseforhold og levevaner

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

  Nordmenn røyker langt mindre enn før, men bruken av snus avtar ikke. Særlig blant unge øker andelen som snuser daglig.

  Artikkel
 • Koronaåret i 10 grafer

  Et år med korona har påvirket Norge og oss alle på utallige måter. Her får du 10 grafer som viser noen av de største statistiske utslagene etter at landet stengte ned 12. mars 2020.

  Artikkel
 • Svak nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 4. kvartal 2020 var på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,5 prosent fra 3. kvartal, men er på et nivå som er høyere enn hva vi normalt ser på denne tiden av året.

  Artikkel
 • Middelaldrende røyker som før

  Etter mange år med mindre dagligrøyking tyder mye på at trenden flater ut. 9 prosent av menn og kvinner røykte daglig i 2020, men blant dem i alderen 55-64 år er andelen 17 prosent.

  Artikkel
 • Sykefraværet øker igjen

  Sykefraværet i 3. kvartal 2020 var på 6,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en økning på 5,9 prosent fra 2. kvartal, da sykefraværet normaliserte seg noe etter det høye nivået vi så i kjølvannet av koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • 1 av 3 drikker alkohol hver uke

  Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å ha endret seg vesentlig siden i fjor. Det er fortsatt 34 prosent som drikker alkohol ukentlig, mens 15 prosent ikke har drukket i det hele tatt sist år.

  Artikkel
 • Fall vanligste arbeidsulykke

  I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

  Artikkel
 • 33 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 2. kvartal 2020 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Nedgangen på 8,3 prosent fra forrige kvartal normaliserer nivået på sykefraværet etter at det økte mye rundt koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Økonomi, helse og livskvalitet

  Rapporter 2020/29

  Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det er en sammenheng mellom økonomi og helse. Personer med lav inntekt og liten finanskapital rapporterer betydelig oftere om helseproblemer enn de rikeste og mest formuende.

  Publikasjon
 • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

  En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på 4 prosentpoeng siden 2015 og lavest siden 2002.

  Artikkel
 • De over 80 lever sunnere

  Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

  Artikkel
 • Økt sykefravær grunnet korona

  Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var på 6,4 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette er en økning på 8,1 prosent fra forrige kvartal og er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Ser vi bort i fra omfanget av influensa- og koronadiagnoser...

  Artikkel
 • Lite bruk av e-sigaretter i Norge

  Færre røykere over flere år gjør at Norge kommer godt ut når vi sammenligner oss internasjonalt. Mens snus påvirker totalt tobakksforbruk i Norge, gjør e-sigaretter det i svært liten grad.

  Artikkel
 • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen

  Rapporter 2020/14

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper...

  Publikasjon