Statistikkområde

Helse: Helseforhold og levevaner

Alt innhold for delområdet helseforhold og levevaner

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen

  Rapporter 2020/14

  Redusert etterspørsel av sluttleveringer (konsum, investeringer og eksport) som følge av tiltak for å redusere smittespredningen av koronaviruset rammer ikke bare de virksomhetene som denne etterspørselen retter seg mot. Disse virksomhetene kjøper...

  Publikasjon
 • Svak økning i sykefraværet

  Sykefraværet i 4. kvartal 2019 var på 6 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er en svak økning fra forrige kvartal.

  Artikkel
 • Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten

  Ny forskning viser at dårlig eller god helse har lite å si for at det fødes færre barn.

  Artikkel
 • Færre røykere, flere snusere

  Reduksjonen i andel dagligrøykende og økningen i andelen som bruker snus daglig, fortsatte i 2019. Den yngre delen av befolkningen snuser, mens den eldre røyker.

  Artikkel
 • Nesten uendret sykefravær

  Sykefraværet i 3. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Nivået har holdt seg omtrent uendret gjennom året. 

  Artikkel
 • 1 av 7 unge har brukt cannabis siste året

  Blant unge i alderen 16–24 år har 14 prosent brukt cannabis én eller flere ganger i løpet av de siste 12 månedene. Cannabisbruk er langt vanligere blant unge menn enn unge kvinner.

  Artikkel
 • 37 døde i arbeidsulykker i fjor

  Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019. Dette er omtrent uendret de siste syv årene. Nivået på sykefraværet er ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om 10 prosent reduksjon for perioden 2019-2022. 

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.

  Artikkel
 • Færre røyker hver dag

  Stadig færre røykende nordmenn gjør at Norge kommer godt ut i internasjonale sammenligninger av dagligrøykere. Det gjelder både kvinner og menn. Like fullt røyker menn fortsatt mest.

  Artikkel
 • Uendret sykefravær

  Det egen- og legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2018 var på 5,8 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste seks årene.

  Artikkel
 • Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

  SSB fjerner nå feriekorrigeringen i beregningen av sykefraværsprosenten. Dette gir bedre kvalitet og vil forhindre at eventuelle endringer i folks ferievaner påvirker tallene. 

  Artikkel
 • Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker

  Det er omtrent like mange som snuser daglig som det er dagligrøykere i Norge. Samtidig er det betydelige fylkesvise forskjeller i tobakksbruk.

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Sykefraværet i 3. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før.

  Artikkel
 • Norge – god helse og store utgifter

  Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med andre land i Europa. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

  Artikkel