255176
255176
forskning
2020-02-10T07:45:00.000Z
no

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond 2020

Publisert:

SSB forvalter Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond. Her er det mulig å søke om støtte til økonomisk forskning. Fondsmidlene deles ut én gang i året.

Neste søknadsfrist

13. mars 2020 

Hvem kan søke?

Fondsmidler kan gis til:

  1. Stipend til samfunnsøkonomisk studieformål til yngre forsker, fortrinnsvis en som er i ferd med å avslutte et doktorgradsstudium.
  2. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandsk forsker til forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå, eventuelt i samarbeid med andre samfunnsøkonomiske forskningsmiljø. 

Slik søker du

Søknad om fondsmidler med begrunnelse og budsjett sendes til SSB, enten pr. e-post til Skaugfondet@ssb.no eller pr. post til:

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

c/o Statistisk sentralbyrå

Postboks 2633 St. Hanshaugen

0131 OSLO

Fremme økonomisk forskning

Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Arne Skaug, og hans hustru, Ingegerd Skaug, har gitt en testamentarisk gave i form av et forskningsfond tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Ifølge statuttene har fondet til formål å fremme økonomisk forskning, fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52).

Statutter og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Forskningsavdelingen på adressen: Skaugfondet@ssb.no. Se også www.ssb.no/forskning