255176
255176
forskning
2020-02-10T07:45:00.000Z
no

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

Publisert:

Oppdatert:

Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Arne Skaug, og hans  ektefelle , Ingegerd Skaug, har gitt en testamentarisk gave i form av et forskningsfond tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Ifølge statuttene har fondet til formål å fremme økonomisk forskning, fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52).  

Fondsmidler for 2021 kan gis til:

  1. Stipend til samfunnsøkonomisk studieformål til yngre forsker, fortrinnsvis en som er i ferd med å avslutte et doktorgradsstudium.
  2. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandske forskere til forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå, eventuelt i samarbeid med andre samfunnsøkonomiske forskningsmiljøer.

En PDF-fil som inneholder søknad med begrunnelse, CV og budsjett sendes  pr. e-post til  Skaugfondet@ssb.no    

Søknadsfrist: 15. mai 2021

 

Statutter og eventuelle nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Forskningsavdelingen på adressen: Skaugfondet@ssb.no. Se også www.ssb.no/forskning