Publisert Tittel Åpne
14. august 2019 Vekst igjen i bygge- og anleggsaktiviteten Artikkel
9. mai 2019 Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten Artikkel
6. februar 2019 Moderat økning i bygge- og anleggsaktiviteten Artikkel
7. november 2018 Økt bygge- og anleggsaktivitet i 3. kvartal Artikkel
17. august 2018 Liten oppgang i bygge- og anleggsaktiviteten Artikkel
8. februar 2018 Fortsatt økt aktivitet i bygg og anlegg Artikkel
19. januar 2018 Produktivitetsfall i bygg og anlegg Artikkel
7. november 2017 Veksten i bygg og anlegg fortsetter Artikkel
18. august 2017 Fortsatt vekst i bygge- og anleggsnæringa Artikkel
10. mai 2017 Økt byggeaktivitet Artikkel