Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. mai 2015 1. kvartal 2015 Små endringer i bygge- og anleggsproduksjonen
7. februar 2017 4. kvartal 2016 Anleggsvekst mot slutten av året
8. november 2016 3. kvartal 2016 Liten vekst i bygg og anlegg
19. august 2016 2. kvartal 2016 Mindre aktivitet i bygg og anlegg
6. mai 2016 1. kvartal 2016 Økt aktivitet i bygg og anlegg
8. februar 2016 4. kvartal 2015 Anleggsaktiviteten øker
20. august 2015 2. kvartal 2015 Stor anleggsaktivitet
6. februar 2015 4. kvartal 2014 Mindre anleggsaktivitet på slutten av året
7. november 2014 3. kvartal 2014 Fortsatt høy anleggsaktivitet
22. august 2014 2. kvartal 2014 Økt anleggsaktivitet
8. mai 2014 1. kvartal 2014 Nedgang i starten på året
7. februar 2014 4. kvartal 2013 Fortsatt økende bygge- og anleggsaktivitet
7. november 2013 3. kvartal 2013 Vekst i bygge- og anleggsvirksomheten
8. februar 2013 4. kvartal 2012 Stabil høy anleggsvirksomhet
8. november 2012 3. kvartal 2012 Rekordhøy anleggsvirksomhet
24. august 2012 2. kvartal 2012 Høy aktivitet i bygge- og anleggsnæringen
25. mai 2012 1. kvartal 2012 Anleggsvirksomheten øker kraftig
27. august 2010 2. kvartal 2010 Små endringer i produksjonen
9. november 2011 3. kvartal 2011 Oppgang i anleggsaktiviteten
25. august 2011 2. kvartal 2011 Vekst i bygge- og anleggsaktiviteten
13. mai 2011 1. kvartal 2011 Stabil produksjon i bygg og anlegg
12. november 2010 3. kvartal 2010 Moderat vekst i bygge- og anleggsnæringen
7. mars 2000 4. kvartal 1999 Nybyggproduksjonen steg 13 prosent
3. september 1999 2. kvartal 1999 Stabil produksjon innenfor bygg og anlegg
6. september 2001 1. kvartal 2001 Produksjonen av nybygg opp 11,1 prosent
8. desember 1999 3. kvartal 1999 Høg produksjon i bygg og anlegg
13. november 2001 2. kvartal 2001 Nedgang i anleggsvirksomheten
28. november 2002 3. kvartal 2002 Byggeaktiviteten går tilbake
5. juni 2002 1. kvartal 2002 Tidlig påske ga lavere byggeaktivitet
6. september 2002 2. kvartal 2002 Økt anleggsvirksomhet
7. mars 2002 4. kvartal 2001 Produksjon av nybygg opp 10 prosent
27. november 2003 3. kvartal 2003 Stabil byggevirksomhet
30. mai 2003 1. kvartal 2003 Mer rehabilitering av bygg
26. februar 2003 4. kvartal 2002 Økt rehabilitering av bygninger
3. september 2003 2. kvartal 2003 Nedgang for bygg og anlegg
7. juni 2004 1. kvartal 2004 Økt aktivitet i bygg og anlegg
13. september 2004 2. kvartal 2004 Høy aktivitet i bygg og anlegg
25. februar 2004 4. kvartal 2003 Svak økning i byggevirksomheten
1. september 2005 2. kvartal 2005 Produksjon av nybygg opp 21 prosent
24. februar 2005 4. kvartal 2004 Høy produksjon i bygg og anlegg
26. mai 2005 1. kvartal 2005 Byggevirksomheten opp 8,6 prosent
25. november 2004 3. kvartal 2004 Veksten i bygg og anlegg fortsetter
22. februar 2006 4. kvartal 2005 Sterk vekst i produksjonen av nybygg
24. mai 2006 1. kvartal 2006 Sterk vekst i bygg og anlegg
22. november 2005 3. kvartal 2005 Fortsatt produksjonsvekst i bygg og anlegg
31. august 2006 2. kvartal 2006 Rekordhøy byggeaktivitet
21. februar 2007 4. kvartal 2006 Vekst i anleggsproduksjonen
21. november 2006 3. kvartal 2006 Byggeaktiviteten flater ut
19. november 2007 3. kvartal 2007 Kontinuerlig produksjonsvekst i over fire år
16. mai 2007 1. kvartal 2007 Veksten i bygg og anlegg fortsetter
29. august 2007 2. kvartal 2007 Anleggsvirksomheten øker mest
16. mai 2008 1. kvartal 2008 Fremdeles høy bygge- og anleggsaktivitet
15. februar 2008 4. kvartal 2007 Byggevirksomheten opp 6,6 prosent
27. august 2008 2. kvartal 2008 Fortsatt vekst i bygge- og anleggsaktiviteten
2. juni 2009 1. kvartal 2009 Byggevirksomheten ned 1,8 prosent [rettet 03.06.2009 kl 15.20]
14. november 2008 3. kvartal 2008 Høy aktivitet i bygg og anlegg i 3. kvartal
27. august 2009 2. kvartal 2009 Nedgang i bygge- og anleggsproduksjonen
12. februar 2009 4. kvartal 2008 Byggevirksomheten redusert med 4,3 prosent
12. februar 2010 4. kvartal 2009 Mindre bygge- og anleggsaktivitet
2. juni 2010 1. kvartal 2010 Svak nedgang i bygg og anlegg
13. november 2009 3. kvartal 2009 Bedre for byggebransjen