Veksten i bygg og anlegg fortsetter

Publisert:

Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner steg bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal.

Aktiviteten i anleggsnæringen viste 0,4 prosent vekst sammenliknet med kvartalet før. Vi tar da hensyn til sesongvariasjoner. Produksjonen i byggsektoren steg i samme periode 0,9 prosent, viser nye tall fra Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet.

Den samlede produksjonen i 3. kvartal 2017 lå 4,9 prosent høyere enn i samme kvartal året før. I byggebransjen var økningen 4,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2016, mens i anleggssektoren var veksten på 5,0 prosent i samme periode.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 3. kvartal 2002-3. kvartal 2017¹

I alt Bygg, i alt Anlegg
3. kv. 2002 80.9 82.1 78.1
4. kv. 2002 80.2 81.3 77.5
1. kv. 2003 82.2 80.9 89
2. kv. 2003 82 81.2 84.5
3. kv. 2003 82.6 82.2 85.1
4. kv. 2003 83.4 82.9 88
1. kv. 2004 83.7 82.2 91.5
2. kv. 2004 88.9 86.4 97.4
3. kv. 2004 90 89 93.8
4. kv. 2004 92 90.7 98.8
1. kv. 2005 93.2 93 94.8
2. kv. 2005 95.3 95 97
3. kv. 2005 97.2 96 101.7
4. kv. 2005 98.5 98.6 99
1. kv. 2006 100.3 101.1 99.9
2. kv. 2006 101.4 101.5 101.2
3. kv. 2006 101.9 100.9 104.7
4. kv. 2006 103.9 103.2 106.7
1. kv. 2007 107 106.6 112
2. kv. 2007 107.7 107 110.8
3. kv. 2007 108.4 108.5 108.7
4. kv. 2007 108.9 109.9 104.7
1. kv. 2008 109.5 108.6 114.4
2. kv. 2008 110.3 109.2 114.9
3. kv. 2008 109.4 108.7 111.9
4. kv. 2008 108.7 107.3 113.6
1. kv. 2009 100.8 100.7 102.3
2. kv. 2009 99.4 98.5 101.8
3. kv. 2009 100.7 101 100.1
4. kv. 2009 98.9 98.7 101.7
1. kv. 2010 97.6 97.4 97.4
2. kv. 2010 99.7 100.4 96.7
3. kv. 2010 101.3 101.5 100.1
4. kv. 2010 101.3 100.8 105.1
1. kv.2011 100.4 100.1 100.7
2. kv.2011 101.5 100.1 106
3. kv.2011 102.9 100.1 111.1
4. kv.2011 107.2 102.3 126.6
1. kv.2012 110.5 105.9 128.2
2. kv.2012 110.8 106.2 126.4
3. kv.2012 110.4 104.3 130.9
4. kv.2012 111.3 105.3 134.5
1. kv.2013 114.4 107.8 138.6
2. kv.2013 116.5 109.3 142.1
3. kv.2013 119 113.3 139.1
4. kv.2013 120.9 114.8 144.1
1. kv.2014 120.4 113 146.9
2. kv.2014 123.6 116 151.9
3. kv.2014 125.1 115.9 162.5
4. kv.2014 123.6 116.5 151.2
1. kv.2015 122.9 114.1 154.4
2. kv.2015 124.8 115.2 162.4
3. kv.2015 126.3 117.2 164.3
4. kv.2015 126.2 117 163.4
1. kv.2016 129.5 119.4 166.8
2. kv.2016 127.6 120.1 156.7
3. kv.2016 128.9 122 155.8
4. kv.2016 132.1 124.3 164.4
1. kv.2017 133.2 125.7 161.1
2. kv.2017 134.4 126.5 163
3. kv.2017 135.3 127.7 163.7
¹ Brudd i anleggsindeksen i 1. kvartal 2003. Dette skyldes at Mesta AS, som er skilt ut som privat selskap fra Statens vegvesen, er tatt med i beregningsgrunnlaget.