Veksten fortsetter i bygge- og anleggsaktiviteten

Publisert:

Produksjonsveksten fortsatte i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2019. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,9 prosent fra forrige kvartal. Veksten kommer etter en oppgang på 1,9 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten gikk opp med 0,9 prosent i 3. kvartal 2019 sammenlignet med 2. kvartal 2019, viser nye tall fra produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Byggeaktiviteten gikk opp med 0,8 prosent, ifølge sesongjusterte tall, mens anleggsvirksomheten viste en vekst på 1,7 prosent fra forrige kvartal.

Figur 1. Produksjonsindeks, bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

I alt Bygg, i alt Anlegg
1. kv. 2004 67 71 56.8
2. kv. 2004 71 74.6 60.5
3. kv. 2004 72 76.7 58.2
4. kv. 2004 73.6 78.3 61.2
1. kv. 2005 74.5 80.2 58.9
2. kv. 2005 76.3 82 60.1
3. kv. 2005 77.8 82.8 63.1
4. kv. 2005 78.8 85.1 61.4
1. kv. 2006 80.2 87.4 62
2. kv. 2006 81 87.4 62.8
3. kv. 2006 81.4 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.6 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.3 94.3 71.2
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 84.9 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.5 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.5
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 88.9 90.9 83.3
1. kv. 2013 91.5 92.9 86
2. kv. 2013 93.3 94.5 88.2
3. kv. 2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99 89.2
1. kv. 2014 96.5 97.6 91.1
2. kv. 2014 98.9 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 101
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.4 98.5 96
2. kv. 2015 99.8 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.1 102.1
4. kv. 2015 100.6 100.7 100.6
1. kv. 2016 103.7 103 104
2. kv. 2016 102.3 104 97.4
3. kv. 2016 103.1 105.3 96.9
4. kv. 2016 105.1 106.9 101
1. kv. 2017 107 108.6 100.4
2. kv. 2017 107.8 109.5 101.7
3. kv. 2017 108.2 110.1 101.7
4. kv. 2017 109.5 111.3 106.5
1. kv. 2018 110 111.6 102.3
2. kv. 2018 110.3 111.7 105
3. kv. 2018 112.3 113.9 107
4. kv. 2018 113.2 115.7 108.1
1. kv. 2019 113.2 113.5 109.5
2. kv. 2019 115.4 116.4 111.2
3. kv. 2019 116.4 117.3 113.1

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2019 hadde en betydelig produksjonsvekst på 3,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2018. Både bygge- og anleggsvirksomheten hadde en sterk oppgang på henholdsvis 3 prosent og 5,8 prosent.

Om direkte sesongjustering

Metoden som benyttes for sesongjustering i produksjonsindeksen for bygg og anlegg er direkte sesongjustering. Det vil si at tidsserier for totalaggregatet og tilhørende underaggregater sesongjusteres hver for seg. Dette kan føre til uoverensstemmelser på tvers av aggregatene. Det justeres ikke for slike uoverensstemmelser.

Påsken kan påvirke de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de kalenderjusterte og sesongjusterte indeksene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskeplassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av denne høytiden.

Kontakt