Økt bygge- og anleggsaktivitet i 3. kvartal

Publisert:

Produksjonsveksten fortsatte i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2018 og viste en oppgang på 1,9 prosent sammenlignet med kvartalet før, ifølge sesongjusterte tall.

Den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,9 prosent i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal, viser produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet. I følge sesongjusterte tall hadde byggevirksomheten en vekst på 2 prosent, mens anleggsvirksomheten økte med 2,3 prosent fra foregående kvartal.

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i 3. kvartal 2018 hadde en økning på 3,9 prosent fra samme kvartal året før. Byggevirksomheten hadde en oppgang på 3,4 prosent, mens veksten i anleggsvirksomheten var på 5,2 prosent.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 1. kvartal 2003-3.kvartal 2018

I alt Bygg, i alt Anlegg
1. kv. 2003 65.7 69.8 55.1
2. kv. 2003 65.6 70.1 52.5
3. kv. 2003 66 70.9 52.7
4. kv. 2003 66.8 71.6 54.6
1. kv. 2004 67 71 56.8
2. kv. 2004 71 74.6 60.5
3. kv. 2004 72 76.8 58.2
4. kv. 2004 73.6 78.3 61.2
1. kv. 2005 74.5 80.3 58.9
2. kv. 2005 76.2 82 60.1
3. kv. 2005 77.8 82.8 63.1
4. kv. 2005 78.8 85.1 61.4
1. kv. 2006 80.2 87.3 62
2. kv. 2006 81.1 87.5 62.8
3. kv. 2006 81.5 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.5 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.2 94.2 71.1
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 85 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.4 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.5
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 89 90.9 83.3
1. kv. 2013 91.5 93 86
2. kv. 2013 93.2 94.4 88.2
3. kv.2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.2
1. kv. 2014 96.4 97.5 91.1
2. kv. 2014 99 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 101
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.3 98.5 96
2. kv. 2015 99.9 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.1 102.1
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.7
1. kv. 2016 103.7 103 103.9
2. kv. 2016 102.3 103.9 97.4
3. kv. 2016 103.2 105.3 96.9
4. kv. 2016 105.2 107 101
1. kv. 2017 106.7 108.5 100.3
2. kv. 2017 107.9 109.5 101.6
3. kv. 2017 108.3 110.2 101.8
4.kv. 2017 109.7 111.5 106.6
1.kv. 2018 109.6 111.5 102.1
2.kv. 2018 110.4 111.7 104.9
3.kv. 2018 112.5 113.9 107.3

Om direkte sesongjustering

Metoden som benyttes for sesongjustering i produksjonsindeksen for bygg og anlegg, er direkte sesongjustering. Det vil si at tidsserier for totalaggregatet og tilhørende underaggregater sesongjusteres hver for seg. Dette kan føre til uoverensstemmelser på tvers av aggregatene. Det justeres ikke for slike uoverensstemmelser.

Kontakt