Økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i 3. kvartal

Publisert:

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen viste en oppgang i 3. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal. Ifølge sesongjusterte tall var det en samlet oppgang på 1,8 prosent i perioden. Oppgangen kommer etter et koronarelatert fall i aktiviteten på 3,6 prosent i 2. kvartal.

Sesongjusterte tall viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 1,8 prosent i 3. kvartal 2020 sammenlignet med foregående kvartal, i følge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Oppgangen kommer etter et kraftig fall i 2. kvartal som relaterte seg til tiltak mot spredningen av koronaviruset. Oppgangen i 3. kvartal indikerer at aktiviteten i næringen har tatt seg noe opp etter fallet i forrige kvartal. Mindre inngripende koronatiltak enn i 2. kvartal er mulige forklaringer bak oppgangen.

Det var en oppgang i byggevirksomheten på 2,2 prosent, mens oppgangen i anleggsvirksomheten i samme periode var på 2,1 prosent.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

I alt Bygg, i alt Anlegg
3. kv. 2005 77.8 82.8 63.1
4. kv. 2005 78.8 85.1 61.4
1. kv. 2006 80.2 87.4 62
2. kv. 2006 81 87.4 62.8
3. kv. 2006 81.4 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.6 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.3 94.3 71.2
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 84.9 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.5 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.6
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 88.9 90.9 83.3
1. kv. 2013 91.5 92.9 86
2. kv. 2013 93.3 94.4 88.2
3. kv. 2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.2
1. kv. 2014 96.5 97.6 91.2
2. kv. 2014 98.9 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 100.9
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.4 98.6 96.1
2. kv. 2015 99.8 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.1 102
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.7
1. kv. 2016 103.7 103.1 104
2. kv. 2016 102.3 103.9 97.3
3. kv. 2016 103.1 105.2 96.8
4. kv. 2016 105.2 107 101
1. kv. 2017 107 108.7 100.5
2. kv. 2017 107.8 109.4 101.6
3. kv. 2017 108.1 110 101.6
4. kv. 2017 109.6 111.4 106.7
1. kv. 2018 110 111.8 102.3
2. kv. 2018 110.3 111.6 104.9
3. kv. 2018 112.1 113.6 106.9
4. kv. 2018 113.6 115.9 108.4
1. kv. 2019 113.2 113.7 109.5
2. kv. 2019 115.4 116.3 111.1
3. kv. 2019 116 117 112.9
4. kv. 2019 115.1 116.3 112.5
1. kv. 2020 112.8 112.8 110.9
2. kv. 2020 108.7 109.5 105.5
3. kv. 2020 110.7 111.9 107.7

Selv om aktiviteten tok seg noe opp fra det lave nivået i 2. kvartal, viser virkedagskorrigerte tall at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten var 4,4 prosent lavere i 3. kvartal 2020 sammenlignet med 3. kvartal 2019. Byggevirksomheten hadde en nedgang på 4,3 prosent, mens anleggsvirksomheten hadde en nedgang på 4,4 prosent.

Om direkte sesongjustering

Metoden som benyttes for sesongjustering i produksjonsindeksen for bygg og anlegg er direkte sesongjustering. Det vil si at tidsserier for totalaggregatet og tilhørende underaggregater sesongjusteres hver for seg. Dette kan føre til uoverensstemmelser på tvers av aggregatene. Det justeres ikke for slike uoverensstemmelser.

Svarprosent for 3. kvartal 2020

Tallene for 3. kvartal ble samlet inn i perioden 1.oktober til 5.november 2020. Svarprosenten for 3. kvartal ligger på 95 prosent, dette er på samme nivå som 3. kvartal i fjor.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av foretakene i bygge- og anleggsnæringene har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra 1. kvartal har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra og med 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte, og i stedet vil trend og sesong følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil derfor være vanskelig å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt