Moderat økning i bygge- og anleggsaktiviteten

Publisert:

Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten fortsatte å øke i 4. kvartal 2018. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 0,9 prosent fra forrige kvartal.

2018 var et godt år i bygge- og anleggsnæringen og det har vært vekst i produksjonen gjennom hele året. Samlet sett var det en årsendring i bygge- og anleggsproduksjonen på 3,1 prosent i 2018 sammenlignet med 2017. På kvartalsbasis, fra 3. til 4. kvartal 2018, hadde den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten en oppgang på 0,9 prosent, viser produksjonsindeksen for bygg og anlegg.

Ifølge sesongjusterte tall var det en økning i både bygge- og anleggsaktiviteten i kvartalet. Det var byggevirksomheten som bidro mest til den samlede oppgangen, med en vekst på 1,7 prosent. Anleggsvirksomheten hadde på sin side en litt mindre økning på 0,6 prosent.

En sammenligning av virkedagskorrigerte tall mellom 4. kvartal 2018 og 4. kvartal 2017, viser at den samlede produksjonen i 4. kvartal 2018 hadde en oppgang på 3,6 prosent. Veksten kan særlig knyttes til en oppgang i byggevirksomheten på 4,1 prosent, men også anleggsvirksomheten bidro positivt med en økning på 1,7 prosent.

Figur 1. Produksjonsindeks, bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

I alt Bygg, i alt Anlegg
1. kv. 2003 65.7 69.8 55.1
2. kv. 2003 65.6 70.1 52.5
3. kv. 2003 66 70.9 52.7
4. kv. 2003 66.8 71.6 54.6
1. kv. 2004 67 71 56.8
2. kv. 2004 71 74.6 60.5
3. kv. 2004 72 76.8 58.2
4. kv. 2004 73.6 78.3 61.2
1. kv. 2005 74.5 80.3 58.9
2. kv. 2005 76.2 82 60.1
3. kv. 2005 77.8 82.8 63.1
4. kv. 2005 78.8 85 61.4
1. kv. 2006 80.2 87.3 62
2. kv. 2006 81.1 87.5 62.8
3. kv. 2006 81.5 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.5 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.2 94.2 71.2
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 85 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.4 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.6
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 89 90.9 83.2
1. kv. 2013 91.5 93 86
2. kv. 2013 93.2 94.4 88.2
3. kv. 2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.1
1. kv. 2014 96.4 97.5 91.1
2. kv. 2014 99 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 101
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.3 98.5 96
2. kv. 2015 99.9 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.2 102.1
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.6
1. kv. 2016 103.7 103 104
2. kv. 2016 102.3 103.9 97.4
3. kv. 2016 103.2 105.4 96.9
4. kv. 2016 105.2 106.9 100.9
1. kv. 2017 106.7 108.4 100.4
2. kv. 2017 107.9 109.5 101.7
3. kv. 2017 108.3 110.3 101.9
4. kv. 2017 109.6 111.4 106.4
1. kv. 2018 109.6 111.4 102.2
2. kv. 2018 110.4 111.7 105
3. kv. 2018 112.5 114 107.3
4. kv. 2018 113.5 115.9 107.9

Om direkte sesongjustering

Metoden som benyttes for sesongjustering i produksjonsindeksen for bygg og anlegg, er direkte sesongjustering. Det vil si at tidsserier for totalaggregatet og tilhørende underaggregater sesongjusteres hver for seg. Dette kan føre til uoverensstemmelser på tvers av aggregatene. Det justeres ikke for slike uoverensstemmelser.

Kontakt