Nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten i 1. kvartal

Publisert:

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen viste en nedgang i 1. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal. I følge sesongjusterte tall var det en samlet nedgang på 1,9 prosent i perioden.

Sesongjusterte tall viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten falt med 1,9 prosent i 1. kvartal 2020 sammenlignet med foregående kvartal, i følge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Noe av nedgangen kan tilskrives innføringen av tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge fra midten av mars. Enkelte foretak melder om at karanteneregler og smitteverntiltak påvirket aktiviteten negativt i kvartalets siste måned.

Det var en nedgang i byggevirksomheten på hele 3,1 prosent som bidro mest til den samlede nedgangen. Anleggsvirksomheten opplevde også en nedgang i samme periode, på 1,3 prosent.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

I alt Bygg, i alt Anlegg
1. kv. 2005 74.5 80.2 58.9
2. kv. 2005 76.3 82 60.1
3. kv. 2005 77.8 82.8 63.1
4. kv. 2005 78.8 85.1 61.4
1. kv. 2006 80.2 87.4 62
2. kv. 2006 81 87.4 62.8
3. kv. 2006 81.4 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.6 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.3 94.3 71.2
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 84.9 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.5 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.6
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 88.9 90.9 83.2
1. kv. 2013 91.5 92.9 86
2. kv. 2013 93.3 94.4 88.2
3. kv. 2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.2
1. kv. 2014 96.5 97.6 91.2
2. kv. 2014 98.9 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 100.9
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.4 98.6 96.1
2. kv. 2015 99.8 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.1 102
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.6
1. kv. 2016 103.7 103.1 104
2. kv. 2016 102.3 104 97.4
3. kv. 2016 103.1 105.2 96.8
4. kv. 2016 105.2 107 101
1. kv. 2017 107 108.7 100.5
2. kv. 2017 107.8 109.4 101.6
3. kv. 2017 108.1 110 101.6
4. kv. 2017 109.6 111.4 106.6
1. kv. 2018 110 111.7 102.3
2. kv. 2018 110.3 111.6 104.9
3. kv. 2018 112.1 113.6 106.9
4. kv. 2018 113.5 115.9 108.4
1. kv. 2019 113.2 113.6 109.5
2. kv. 2019 115.4 116.3 111.2
3. kv. 2019 115.9 117 112.9
4. kv. 2019 115 116.3 112.4
1. kv. 2020 112.8 112.7 110.9

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde en nedgang på 0,4 prosent i 1. kvartal 2020 sammenlignet med 1. kvartal 2019. Byggevirksomheten hadde en nedgang på 1 prosent, mens anleggsvirksomheten på sin side hadde en vekst på 1,2 prosent.

Svarprosent for 1. kvartal 2020

Tallene for 1. kvartal ble samlet inn i perioden 1. april til 6. mai 2020. Svarprosenten for 1. kvartal er noe lavere enn normalt, og ligger på 88,7 prosent, mot 94 prosent i samme kvartal i fjor.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av foretakene i bygge- og anleggsnæringene har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret i 1. kvartal har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Trendtallet for 1. kvartal som beregnes i sesongjusteringsrutinen vil kun være en fremskrevet verdi og er i 1. kvartal vanskelig å tolke.

Påsken påvirker tallene for 1. kvartal

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

 

Kontakt