Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom: Eiendom

Alt innhold for delområdet eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre boliger, mer næringsareal

  I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Samtidig ble det gitt tillatelse til å bygge mer næringsareal.

  Artikkel
 • Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom

  Samlet verdi av tinglyste omsetninger økte med 7 prosent fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i år og nådde rekordbeløpet 130 milliarder kroner. Antall omsetninger steg med 1 prosent.

  Artikkel
 • Hol og Øyer har landets dyreste fjellhytter

  Hol i Hallingdal og Øyer i Gudbrandsdalen har landets dyreste fjellhytter med gjennomsnittspriser på 3,0 og 2,8 millioner kroner i perioden 2014-2017. Disse kommunene er også blant dem med flest solgte hytter.

  Artikkel
 • Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

  Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var...

  Artikkel
 • Økning for arbeidskrafttjenester

  Omsetningen innen arbeidskrafttjenester steg med 3,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Færre kjøpte hytte

  Omsetningen av fritidshus i fritt salg falt med 6 prosent fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i år. Nedgangen var sterkest i typiske sjøhyttefylker.

  Artikkel
 • Bærum har landets dyreste sjøhytter

  De høyeste hytteprisene finner man i Bærum kommune, der en hytte i 100-metersbeltet langs kysten kostet 9,2 millioner kroner i gjennomsnitt i perioden 2014–2017. Ser man på fylke, er derimot Telemark på pristoppen.

  Artikkel
 • Økning for annonse- og reklamevirksomhet

  Omsetningen innenfor annonse- og reklamevirksomhet har steget med 2,9 prosent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økning siden 2. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Nedgang i hyttesalget

  I alt 2 300 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg 1. kvartal 2018. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang for teknisk konsulentvirksomhet

  Det var et vanskelig år for olje og offshore-sektoren og dette har rammet bedriftene som driver med arkitekt og teknisk konsulentvirksomhet hvor omsetningen i 2016 gikk ned med 8,8 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Trysil på hyttetoppen

  Trysil kommune ligger på topp når det gjelder hyttesalg og bare Ringsaker har flere hyttebygg.

  Artikkel
 • Økning for bedriftsrådgivning

  Omsetningen innenfor bedriftsrådgivning steg med 4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Dette er den største økningen siden 4. kvartal 2014.

  Artikkel
 • Omsatte boliger for til sammen 115 milliarder

  I alt ble det omsatt 33 300 boliger i fritt salg i 4. kvartal 2017, hvorav 8 600 var boliger i borettslag. Samlet verdi for boligene var 115 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Hytte-Norge er flerkulturelt

  Selv om langt de fleste hytter eies av nordmenn er Hytte-Norge flerkulturelt. 34 504 personer med bakgrunn fra 167 land har eierskap i nesten 42 000 norske hytter. Dette er 6,9 prosent av de hytteandeler eid av bosatte i Norge.

  Artikkel
 • Eldre menn lever ut hyttedrømmen

  De eldste eier mest, og særlig er det menn som er hytteeiere. Er du gift er også sannsynligheten for at du eier hytte større. Men også de døde eier hytter.

  Artikkel